}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Themabijeenkomst Accountability in de Algemene verordening gegevensbescherming

Wat verstaat de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) onder ‘accountability’? Artikel 24 van de Avg bepaalt dat verantwoordelijken maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening wordt uitgevoerd. Bovendien moet dat kunnen worden aangetoond. Wat zijn die maatregelen dan? Deze themabijeenkomst geeft u daar het antwoord op. Een aantal deskundige sprekers informeert u over de stand van zaken en reikt u de nodige handvatten aan.
Daarnaast kunt u kennismaken met een aantal adviseurs/leveranciers die u concreet kunnen helpen om aan uw verplichtingen te voldoen. 

Doel van de bijeenkomst
U meer inzicht verschaffen in de wijze waarop u invulling kunt geven aan enkele verplichtingen uit de Avg. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is in bijzonder interessant voor juristen, compliance officers en (profiling) marketeers, werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet u:
- wat de Avg verstaat onder accountability
- hoe hieraan invulling kan worden gegeven
- hoe een Privacy Impact Analyse wordt opgesteld
- hoe een verwerkingenregister wordt vormgegeven 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Voorlopig programma
13:00 Inloop; ontvangst met koffie en thee
13:30 Opening door dagvoorzitter
13:40 Accountability in de AVG: hoe ambitieuze plannen strandden in overregulering en
          wat u nu te doen staat - Axel Arnbak en Remon van Saane (beiden advocaat bij
          De Brauw Blackstone Westbroek)
14:25 De aanleg van het verwerkingsregister - Bas Oostveen van Privacy Perfect
14:45 Privacy adviezen van Deloitte - Pieter Lamens (Deloitte Risk Advisory)              
15:05 Pauze
15:20 Sergej Katus, Privacy Management Partners: 'Accountability en de AVG: uw beste
          strategie volgens de 4 niveaus van license to operate’
16:00 Afronding en borrel 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur Privacy). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Business meeting (groot).jpg

InsurTech Roundtable

  • 31 oktober
  • Bijeenkomst
  • Trends en innovatie
Ledenevent 2017.jpg
Vergadering (klein).jpg

Cookies

{cookieText}