Themabijeenkomst Datakwaliteit in de volmachtketen (voor volmachtgevende verzekeraars)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Themabijeenkomst Datakwaliteit in de volmachtketen (voor volmachtgevende verzekeraars)

Deze bijeenkomst is exclusief bestemd voor leden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op 6 februari jl. organiseerde het Verbond de bijeenkomst Volmachtgevende Verzekeraars - Ontwikkelingen in de volmachtketen. Een van de onderdelen van het programma die middag was het Project Datakwaliteit. Uit de evaluatie bleek dat de aanwezigen daarover meer wilden weten. Om zo snel hiermee aan de slag te gaan. De druk van de toezichthouder DNB is immers groot en wordt steeds groter.

Het Platform Volmachtgevende Verzekeraars wilt u daarom op 10 april van 10.00 tot 12.00 uur bijpraten over Project Datakwaliteit (in samenwerking met SIVI). Welke stappen zijn er inmiddels gezet, en wat zijn de plannen voor de korte en lange(re) termijn? Uiteraard is er ook alle gelegenheid om uw vragen aan de platformleden te stellen en om na afloop tijdens de lunch met uw vakgenoten verder te praten.

Programma
09.30          Ontvangst met koffie en thee
10:00          Aanvang en opening door Jaap de Louw, lid Platform Volmachtgevende
                   Verzekeraars
10:30          Toelichting op de standaardisatie van data door Herman Lenferink (SIVI)
11:15           Plannen in het kort door Jorrit Molkenboer, programmamanager Datakwaliteit
                    (NVGA en Verbond), en Jaap de Louw
11:40           Discussie en wrap up
12:00          Broodjeslunch

Aansluitend Marktdag Volmachten Verbond – NVGA 2019
Aansluitend vindt in het Louwman Museum in Den Haag (10 minuten rijden van het Verbondsgebouw) de ‘Marktdag Volmachten van het Verbond – NVGA’ plaats. (Ontvangst vanaf 13:30 uur!) Kijk hier voor meer informatie of om u daarvoor aan te melden op https://nvga.org/activiteiten/marktdag-volmachten/

Voorbereiding
U wordt verzocht vooraf kennis te nemen van het Position Paper Volmachten zoals dat in december 2018 door het Verbond gepubliceerd is.

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deze bijeenkomst is speciaal gericht op beleidsbeslissers, directieleden en leidinggevenden werkzaam bij een volmachtgevende verzekeraar.

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. het Project Datakwaliteit.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Reinder Kruyt en/of Peter Vogelsang (beleidsadviseurs dossier Volmachten). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).