Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Themabijeenkomst De invloed van reorganisaties op werkdruk en werkplezier

Hoe zorgen we dat medewerkers tijdens en na een reorganisatie met een gezonde werkdruk en met bevlogenheid hun werk blijven doen? Wegens grote belangstelling herhaald!

Datum en plaats: dinsdag 15 november 2016, 14.00 - 17.30 uur ( met aansluitend een netwerkborrel), Verbond van Verzekeraars in Den Haag

Achtergrond en inhoud
Het werken in onze sector verandert snel. Ontwikkelingen in technologie, maatschappij en markt leiden tot organisatorische aanpassingen. Reorganiseren is een voortdurend proces, vooral ook in de (zorg)verzekeringsbranche. Helaas gaat dit vaak gepaard met het verlies van banen. Maar hoe staat het met de mensen die blijven? Voelen zij zich opgelucht en versterkt in hun functie? Of worden ze vergeten? Raken ze ongemotiveerd of overwerkt? De uitdaging is om het personeel dat blijft optimaal inzetbaar te houden, te verbinden met het bedrijf. Hoe houden we de werkdruk gezond en stimuleren we de bevlogenheid?

In deze bijeenkomst staat centraal hoe u hier in uw organisatie proactief mee om kunt gaan. U leert van de inzichten van de trainers/sprekers én van elkaars praktijkervaringen.

De bijeenkomst
We starten deze bijeenkomst met het bieden van inzichten, waarbij u ontdekt waar u en uw organisatie staan in dit onderwerp. We geven u zicht op relevante achtergronden over werkdruk en bevlogenheid. We gaan met u aan de slag met praktijkcasussen over reorganisaties, zodat u meer inzicht krijgt in de relatie tussen reorganisaties, werkdruk en bevlogenheid. En we presenteren u de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van reorganisaties op werkdruk en bevlogenheid. U leert hoe u tijdens een reorganisatie kunt zorgen voor een gezonde werkdruk en motivatie bij degenen die blijven. En ten slotte vertaalt u dit naar de praktijk van uw eigen werk.

Trainers
Huub Pennock en Alex van der Wal van De Goede Praktijk begeleiden deze bijeenkomst.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is vooral interessant voor HRM/P&O-professionals, leidinggevenden, OR-leden en arboprofessionals (preventiemedewerkers, arbocoördinatoren en dergelijke). Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en/of Zorgverzekeraars Nederland.

Evenals bij de vorige edities verwachten we een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:
•         De relatie tussen werkdruk en bevlogenheid
•         Uitkomsten recent wetenschappelijk onderzoek m.b.t. dit thema
•         Hoe om te gaan met gezonde en motivatie bij reorganisaties
•         Manier om dit naar de eigen praktijk te vertalen

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars en/of Zorgverzekeraars Nederland zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Tijden
13.30 uur:              Inloop met koffie en thee
14.00–17.30 uur:    Bijeenkomst
17.30 uur:              Netwerkborrel

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met René Blijlevens. Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, zodat hier bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening mee gehouden kan worden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.