Verkiezingsdebat: wat WERKT in de sociale zekerheid?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verkiezingsdebat: wat WERKT in de sociale zekerheid?

We staan aan de vooravond van een nieuw Kabinet. Veel verkiezingsprogramma’s laten een andere inrichting van de arbeidsmarkt zien. Versterkt door de impact van de pandemie is er veel aandacht voor het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het belooft een hoofdthema te worden voor het volgende kabinet. Maar hervormen we op de goede manier? Hoe houden we het stelstel activerend? Zowel werkgevers als werkenden hebben belang bij een stelsel dat bescherming biedt maar dat ook voldoende prikkels bevat voor preventie en begeleiding. Wat gaat er nu goed in de sociale zekerheid, waar zitten de knelpunten en wat kan er beter?

In samenwerking met OVAL organiseren wij een online verkiezingsdebat. Aan de hand van pitches van MKB Nederland, de wetenschap en een Arbodienst gaan we onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam met Tweede Kamerleden in gesprek over het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid en hun ambities voor een volgend Kabinet.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 5 maart a.s., 12.00 uur.


Bestemd voor
Dit verkiezingsdebat staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor HR-professionals, beleidsmedewerkers en directies die zich bezighouden met de uitvoering van sociale zekerheid en de inrichting van de arbeidsmarkt en het thema levenlang ontwikkelen/duurzame inzetbaarheid.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Antoine Reijders, beleidsadviseur Arbeidsmarkt bij het Verbond van Verzekeraars.

Hoe kun je deelnemen aan deze stream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.

Disclaimer
Bij dit debat wordt het video en cloud platform Zoom gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het gebruik ligt bij Momice Events. De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt.