Webinar Directe Verzekering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Webinar Directe Verzekering

In één uurtje weer helemaal bij!

Op dinsdag 29 oktober a.s. praten we je in een webinar van een uur helemaal bij over de stand van zaken van en ontwikkelingen op het terrein van de directe verzekering. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt? Wat willen we bereiken? Hoe ziet de materiele schadeafwikkeling eruit? En hoe zit het met het clearinghouse voor licht-letselzaken?

Omdat het een live, interactief webinar is kun je zelf ook je vragen aan de deskundigen in de studio stellen.

Sinds 2016 staat het onderwerp directe autoverzekering hoog op de agenda van de besturen en platforms van het Verbond van Verzekeraars. Via bijeenkomsten praatten wij leden en stakeholders van het Verbond bij over de stand van zaken op dit dossier en informeerden Zweedse instanties de bezoekers over hun ervaringen met de directe verzekering.

Ook dit jaar praten we je graag weer bij over de actuele stand van zaken. Ditmaal in een webinar.

Onder leiding van Marly de Blaeij (beleidsadviseur Mobiliteit en Letsel) komen Najet Yacoubi (Nationale-Nederlanden, lid Platform Mobiliteit) en Tjeerd Wierda (manager stichting EPS) aan het woord. Zij gaan in op vragen als: waaraan hebben we het afgelopen jaar gewerkt en wat willen we bereiken? Daarnaast laten zij je zien hoe het proces voor materiele schadeafwikkeling er uit komt te zien en krijg je de laatste informatie over het clearinghuis voor licht- letselzaken.

Praat mee en stel vragen
Voor de live-deelnemers aan dit webinar is het uiteraard mogelijk om via de chatfunctie actief aan het webinar deel te nemen en/of vragen te stellen.

Ben je niet in de gelegenheid om live te kijken? Dan kun je het webinar later terugkijken. De mogelijkheid om vragen te stellen is dan alleen niet meer aanwezig. 

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor leden van het Verbond van Verzekeraars. 
Deelname is vooral interessant voor schadebehandelaren verkeer (materieel en letsel) managers, productspecialisten en productmanagers motor, acceptanten verkeer en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.

Meld je nu aan!

Kosten
Aan deelname aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marly de Blaeij (beleidsadviseur Mobiliteit en Letsel). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).