Webinar Rechtsbijstand

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Webinar Rechtsbijstand

Toegang tot het recht

De jaarlijkse rechtsbijstandsmiddag is terug, maar wel in een nieuw jasje: digitaal én voor iedereen toegankelijk! Het thema van dit webinar is ‘toegang tot het recht’. Wij nemen je mee in onderwerpen die dit centrale thema raken.
Zo praat Jos Sewalt u onder meer bij over actuele ontwikkelingen in de sector, geeft Mirjam Horstman een update rondom de stelselherziening rechtsbijstand en gaat Jacqueline Berkelaar in op de rol van de Geschillencommissie. Kortom: een gevarieerd programma dat is toegesneden op de laatste ontwikkelingen in de rechtsbijstands­branche.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 14 april a.s., 12.00 uur.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening en actuele ontwikkelingen in de sector door Jos Sewalt, directeur Stichting Achmea Rechtsbijstand
  • Update stelselherziening rechtsbijstand door Mirjam Horstman, MT-lid en programma­manager Programma Stelselherziening Rechtsbijstand bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Rol van de Geschillencommissie door Jacqueline Berkelaar, directeur ‘De Geschillencommissie’
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directieleden, managers, schadebehandelaren, juristen en ieder ander die in het programma is geïnteresseerd.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde m.b.t. de rechtsbijstandsbranche.
Na deze bijeenkomst
- ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de rechtsbijstandsbranche
- ben je up-to-date voor wat betreft de stelselherziening rechtsbijstand
- ben je voorzien van informatie m.b.t. de rol van De Geschillencommissie.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
N.B. een PA-certificaat wordt alleen verstrekt als je tijdens de livestream inlogt met je eigen naam (dus niet anoniem of met een nick name) en je deelname zo kan worden vastgesteld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nikki van der Knaap, beleidsadviseur Rechtsbijstand. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).