Werkdruktemeter gebruikerssessie 2

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Werkdruktemeter gebruikerssessie 2

Meet je werkplezier! Tips & tricks bij het gebruik

In deze tweede gebruikerssessie van de Werkdruktemeter ontvang je tips & tricks voor het gebruik en de opvolging van de test in je organisatie. Wat is de kracht van de Werkdruktemeter wanneer je deze vaker inzet? Hoe versterk je de rol van de leidinggevenden bij het gebruik van de Werkdruktemeter? Hoe stimuleer je de medewerker om daadwerkelijk in beweging te komen?

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 14 februari 2022 a.s., voor 12.00 uur.

Achtergrondinformatie
Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en zich gelukkig voelen zijn productiever, meer betrokken, hebben een lager verzuim en zijn minder geneigd te vertrekken. Maar in hoeverre zijn medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij ongezonde werkdruk? Met de Werkdruktemeter -die is ontwikkeld door sociale partners in en voor de verzekeringsbranche- worden bronnen van werkdruk en werkplezier in kaart gebracht én bespreekbaar gemaakt.
De Werkdruktemeter kan HR-managers, arbo-coördinatoren/degenen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid en leidinggevenden binnen de organisatie stimuleren om met het thema 'werkdruk en werkplezier' aan de slag te gaan. Met als doel om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers hierover in gesprek gaan. Vervolgens kunnen zij waar nodig in beweging komen om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te verhogen.
In deze gebruikerssessie word je meegenomen in hoe de Werkdruktemeter effectiever kan worden gebruikt in jouw organisatie en ontvang je tips & tricks voor het gebruik en opvolging van de test in jouw organisatie. Je hoort onder meer hoe andere organisaties bezig zijn met de Werkdruktemeter.
De gebruikerssessie zal worden opgenomen en achteraf terug te vinden zijn op www.werkdruktemeter.nl. Na afloop van de sessie van een uur is er aansluitend een half uur tijd om vragen ‘on the spot’ te beantwoorden. Van dit laatste half uur wordt geen opname gemaakt.

Bestemd voor
Deze gebruikerssessie staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor HR-professionals, arbo-professionals, preventiemedewerkers, leidinggevenden en OR-leden die de Werkdruktemeter nog beter willen inzetten.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur, met aansluitend een half uur voor het beantwoorden van vragen

  • Opening door Suzanne Kooij, senior beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Verbond van Verzekeraars
  • Hoe gebruik je de Werkdruktemeter en hoe geef je opvolging aan de test? door Huub Pennock, één van de makers van de Werkdruktemeter.
  • Vragen
  • Afsluiting

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je
- de tips & tricks voor het gebruik en de opvolging van de test in je organisatie
- wat de kracht van de Werkdruktemeter is wanneer je deze vaker inzet
- hoe je de rol van de leidinggevende versterkt bij het gebruik van de Werkdruktemeter
- hoe je de medewerker stimuleert om daadwerkelijk in beweging te komen
- welke laatste veranderingen in januari 2022 zijn doorgevoerd en wat je hiermee kan.

Deze sessie draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Suzanne Kooij.
Aan haar kun je ook ook vooraf vragen sturen, ook als je niet aanwezig kunt zijn bij de gebruikerssessie. Dat geeft ons de mogelijkheid om de gebruikerssessie goed af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

Hoe werkt deze gebruikerssessie?
Tijdens de gebruikerssessie kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Wij verzoeken je je camera en microfoon uit te zetten. De gebruikerssessie zal worden opgenomen en achteraf terug te vinden zijn op www.werkdruktemeter.nl. Na afloop van de sessie van een uur is er aansluitend een half uur tijd om vragen ‘on the spot’ te beantwoorden. Van dit laatste half uur wordt geen opname gemaakt.

Door je in te schrijven voor deze gebruikssessie ga je ermee akkoord dat je zicht-/hoorbaar bent voor andere deelnemers of ‘terugkijkers’ als je je camera en/of microfoon aanzet.

Hoe kun je deelnemen aan deze gebruikerssessie?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment zelf niet kijken? Geen probleem! De gebruikerssessie wordt opgenomen en is terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Bekijk ook