}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
Vergaderen.jpg

Themabijeenkomst Privacy en werkgevers

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy Verordening in werking. Voor werkgevers is het van belang dat zij goed omgaan met de privacy van hun werknemers. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot hoge boetes, problemen in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer of imagoschade.

Weegschaal%20(Over).jpg

Bijeenkomst Gelijke beloning mannen en vrouwen GEANNULEERD

Beloningsverschillen zijn vaak in het nadeel van vrouwen. Is dat ook zo in de verzekeringssector en wat doe je er dan aan? Het College voor de Rechten van de Mens deed hier onderzoek naar en presenteert de resultaten exclusief aan de leden van het Verbond.

Advies 2 (klein).jpg

Implementatiebijeenkomst Richtlijn Verzekeringsdistributie

De Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) wordt in februari 2018 van kracht. Alles wat u moet weten over de implementatie hoort u tijdens deze bijeenkomst. O.a. deskundigen van het ministerie en de AFM komen aan het woord over nieuwe regelgeving, implementatie, toezicht en distributie.

Hans de Boer IA site.jpg

ALV 14 december: agenda en bijlagen. Speciale gastspreker Hans de Boer

Op donderdag 14 december a.s. vindt de jaarlijkse najaars-ALV van het Verbond plaats. Speciale gastspreker is dit jaar Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Cookies

{cookieText}