}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
Advies (groot).JPG

Bijeenkomst Opvolger Financiële Bijsluiter (PRIIP’s-verordening)

De Financiële Bijsluiter wordt per 1 januari a.s. vervangen. Wat betekent dat voor uw organisatie? De AFM legt het u uit. O.a. PRIIP’s, Multi Option Products, Life Cycle Beleggingen en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen komen aan de orde.

audit hotspots.jpg

Rondetafelbijeenkomst: Audit hotspots 2018

Wat zijn de ‘Audit hotspots’ voor 2018? Het kan u bij het opstellen van uw auditplan voor 2018 enorm helpen als u hiervan op de hoogte bent. Deze sessie biedt u de nodige inspiratie. De bijeenkomst is vooral erg nuttig voor kleine en middelgrote verzekeraars

Advies 2 (klein).jpg

Informatiebijeenkomst AFM en Verbond: aanpassing Vrijstellingsregeling Wft i.v.m. de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD)

Op 23 februari 2018 wordt de richtlijn Verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive, IDD) van kracht. Als primeur informeert de AFM nu al de Verbondsleden over de veranderingen in de Vrijstellingsregeling Wft en het vergunningsverleningsproces.

Begroting 2 (klein).jpg

Informatiebijeenkomst over T4U-alternatieven

Per juli 2017 is EIOPA gestopt met ondersteuning van de T4U omzettingstool. Daardoor is met ingang van het 2e kwartaal een alternatief nodig. Het Verbond heeft 2 mogelijke vervangers geselecteerd, die zich aan de leden presenteren.

Cookies

{cookieText}