Innovatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Innovatie

De sector is aan grote veranderingen onderhevig. Er zijn uiteenlopende kansen en bedreigingen die het traditionele business model van verzekeraars onder druk zetten. Actueel blijven inzake de ontwikkeling van deze krachten is cruciaal. De belangrijkste vragen: Hoe zorg ik voor de continuïteit van mijn business op de lange termijn en hoe blijf ik relevant voor de klant? Het Verbond helpt zijn leden om te gaan met de veranderende omstandigheden door innovatie te stimuleren en daarmee de sector toekomstbestendig te maken.

Innovatieplatform

Dit doet het Verbond via het in juni 2020 opgerichte Innovatieplatform. Directeur Geeke Feiter van het Verbond benadrukte bij de start van het platform dat "Innovatie en digitalisering nodig zijn om te overleven. En vandaag de dag zit innovatie meer dan ooit ‘in the top of our minds’. Kijk alleen eens naar de investeringen in InsurTechs. In 2010 werd er 0,2 miljard dollar geïnvesteerd in 43 startups, terwijl dat vorig jaar maar liefst 6,3 miljard dollar in 314 InsurTech startups was. Bovendien heeft COVID-19 ons in twee maanden tijd vijf jaar vooruit gebracht. Dat gaat verder dan ‘alleen maar’ thuiswerken. Onze klanten verwachten ook het nodige van ons.”

Waarom samen?

Op de vraag Waarom samen? greep Feiter terug op een Nederlands gezegde: “In Dutch zeggen wij dan: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Ze benadrukte voor het zeer gemêleerde gezelschap - dat onder meer bestond uit verzekeraars, Cognizant, KPMG, TNO en vertegenwoordigers van MunichRe – dat het Verbond veel heil ziet in de platformgedachte. “Wij willen onszelf graag presenteren als een ‘open’ Verbond.”

Innovatieagenda

In het Innovatieplatform worden de trends voor de Nederlandse verzekeringsmarkt geduid, de innovatieagenda van het Verbond geconcretiseerd. Ook kunnen concrete (niet-concurrentiële) thema’s worden vastgesteld die als use cases worden ontwikkeld en waar mogelijk tot een proof of concept kunnen worden uitgevoerd. Een van de inspiratiebronnen voor het kiezen van thema’s is de Tech Trend Radar van MunichRe

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Innovatieplatform, of horen wat de mogelijkheden zijn om u aan te sluiten bij dit platform? Neem dan contact op met Martijn Minkenberg, Innovatie en strategische partnerships van het Team Academy & Innovatie, via m.minkenberg@verzekeraars.nl.

 

 

Rol van het Verbond

Het Verbond maakt zijn leden alert op nieuwe trends en voorziet deze trends van betekenis voor zijn leden. Daarnaast stellen we belemmeringen in de wet- en regelgeving aan de kaak en streven we waar mogelijk standaardisatie na. Daardoor kan er sneller, effectiever en klantgerichter geïnnoveerd worden en de weg naar de toekomst worden gevonden. De sector is dan ook volop aan de slag met nieuwe mogelijkheden zoals cyberverzekeringen, blockchaintechnologie, Big Data en Artificial Intelligence. Het Verbond werkt nadrukkelijk in het pre-concurrentiële domein.

Ook interessant:

Toekomstbestendig door innovatie

Verzekeraars maken zich samen sterk voor een toekomstbestendige sector. De branche heeft afgesproken aan de slag te gaan met nieuwe mogelijkheden voor de markt, zoals cyberverzekeringen, blockchaintechnologie en Big Data. Verder zetten verzekeraars in op kennisdeling over innovatie, waardoor verandering een hogere vlucht moet krijgen. Aan de hand van de Tech Trend Radar 2020 van Munich Re worden de ontwikkelingen en trends gevolgd en waar nodig verder uitgediept.

 

insuranceLAB

Veel verzekeraars zijn zelf aan de slag met innovatie. Om hen daarbij te ondersteunen kunnen ze gebruikmaken van het insuranceLAB. Dit is een innovatieve ruimte in het Verbondsgebouw waarin de creativiteit volop wordt gestimuleerd. Het Verbond organiseert hierin zelf zogeheten labsessies, maar het lab is ook te boeken door leden van het Verbond. Nieuwsgierig geworden? Lees meer over het insuranceLAB.