Jongeren Innovatie Programma 2017:
“Let the games begin!”

Spanning en sensatie

31 mei 2017, 09:30 uur in het insuranceLAB van het Verbond van Verzekeraars. Normaal gesproken een doodnormale woensdag, maar vandaag is de spanning op de gezichten van de aanwezigen af te lezen. Al vanaf 31 januari zijn zij druk bezig met het bedenken van dé innovatie. Het gaat hier natuurlijk om de 22 deelnemers aan het Jongeren Innovatie Programma van het Verbond. Werkzaam bij wel 14 verschillende verzekeringsmaatschappijen, maar voor dit programma zijn de krachten gebundeld. En vandaag is alweer de slotdag aangebroken.

Waar JIP in 2016 nog voor Jongeren Innovatie Pilot staat, is dat in 2017 het Jongeren Innovatie Programma. Van Pilot naar Programma, want de pilot bleek succesvol. Dat bevestigde het aantal aanmeldingen in 2017 wel. Vernieuwing in de verzekeringssector is hard nodig om de sector toekomstbestendig te maken. Jonge medewerkers hebben een frisse blik op de verzekeringssector en een andere kijk op de behoefte van de klant en innovatie. Het Verbond wil de jonge generatie daarom heel graag betrekken bij vernieuwing in de sector. Uit de sector zelf kwam die behoefte ook naar voren. Vanuit de jongeren bij bijeenkomsten van het Platform Jonge Verzekeraars, maar ook van huidige bestuurders die elkaar troffen bij de Verbondscourse. Samen was dat de aanleiding voor het Verbond om de Jongeren en Innovatie Pilot te starten. En die was zo succesvol, dat de pilot doorontwikkeld is tot het huidige programma.

Sfeerimpressie

In JIP komen drie dingen samen die voor het Verbond heel belangrijk zijn: jonge verzekeraars, innovatie en het belang van de klant. Een goede mix voor een geslaagd programma. JIP focust zich op het leerproces naar een innovatie toe. “Wij willen de jonge verzekeraars leren wat je moet doen met je goede ideeën, en hoe je dit daadwerkelijk tot een werkbaar concept brengt”, aldus Nicole Lemmen, programmaleider van JIP.

De slotdag op 31 mei is gelijk de meest spannende dag van de afgelopen maanden. Niet alleen moeten de deelnemers aan het eind van de dag hun eindpitch houden, maar hun idee moet vandaag ook nog eens gevisualiseerd worden. Dus uit het hoofd van de deelnemers naar een tastbaar iets. Gelukkig staan de vijf teams daar niet alleen voor, maar krijgen zij hulp van vijf ‘makers’ van Makerlab. Samen kruipen zij achter de laptops om een fantastisch eerste concept neer te zetten.  

“Je proeft dat er behoefte is aan innovatie”

Tijdens JIP 2017 faciliteerde Makerlab drie workshops in de Lean start up methode. Een ‘business design agency’ zoals Roderick Martens, partner bij Makerlab, het zelf noemt. “We helpen om het klantdenken erin te brengen volgens ‘evidence based business design’. Op het gebied van business design werken we tegenwoordig in een veel dynamischere omgeving. We verminderen het risico, omdat we eerst alles uitdenken, de aannames in de ‘echte’ wereld checken en het dan pas gaan bouwen”, aldus Martens.

Martens heeft al veel organisaties begeleid in de lean-materie. Maar wat maakt JIP nou zo bijzonder? “De deelnemers aan JIP denken na over een innovatie op sectorniveau. Dat maakt JIP direct bijzonder, want het is uniek. Je merkt echt dat er behoefte is aan innovatie op dat niveau.”

De opdracht

De jonge verzekeraars kregen de afgelopen maanden de opdracht om aan een concept te werken dat relevant voor de klant, innovatief, concreet en uitvoerbaar is en branchewaarde heeft. Ook is het belangrijk dat er in redelijke mate rekening gehouden wordt met relevante wet- en regelgeving. Dat is niet niks, maar dat is wel waar de vakjury straks kritische vragen op stelt.

Toen de term ‘innovatie’ tijdens de startbijeenkomst met de jongeren besproken werd, kwamen zij al gauw tot de conclusie dat dit woord op zich niet zoveel zegt. “Wat als innovatie wordt gezien binnen de muren van onze eigen organisaties, is vaak geen innovatie meer in de buitenwereld.” Hoewel je als verzekeraar natuurlijk wel een bepaalde mate van stabiliteit wil bieden, is de uiteindelijke conclusie van de deelnemers dat er toch behoorlijk veel behoefte is aan innovatie in verzekeringsland.

Er werden uiteindelijk uit 22 ideeën vijf concepten gedestilleerd, waar de verschillende teams mee verder gingen. Het programma bestaat uit vier sessies waarbij de deelnemers kennis en inspiratie opdoen en oefenen met de ‘lean tools’. Maar ze werden niet zomaar in het diepe gegooid: alle groepen kregen een mentor toegewezen. Zij begeleidden hun bij het ontwikkelen van het concept. Door kritische vragen te stellen, maar ook door mee te denken. Zij fungeerden in feite als een ‘sparring partner’ voor de deelnemers. Hoe de mentoren daar zelf over denken?


De vijf JIP-teams worden begeleid door vijf mentoren. Vijf kundige mensen, allemaal werkzaam in de verzekeringssector. Hoe is dat nou, mentor zijn bij JIP? We vroegen het Martijn Brouner (senior manager bijzondere juridische zaken bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand) en Marjolein de Jong (business consultant op de afdeling Schade van a.s.r.). Martijn, voor de tweede keer mentor bij JIP, trapt af: “In een sector waar vooral veel gepraat wordt over veranderen, is dit een toonbeeld van ‘doen’, echt in actie komen. JIP is in de eerste plaats een leertraject dat loopt van breed nadenken tot het neerzetten van iets concreets, iets dat ook echt uitvoerbaar is. Dat geeft veel energie. Bij de deelnemers, maar ook bij ons als begeleiders. Daarnaast verbinden we zo de nieuwe generatie met het pluche; jongeren komen in contact met bestuurders. Dat levert aan beide kanten veel op.”

Marjolein valt vooral de energie op tijdens de bijeenkomsten: “Het werk als JIP-mentor valt binnen mijn takenpakket en voelt als de categorie ‘vrijwilligerswerk’. De leukste categorie. Het is mooi om jongeren uit al die verschillende maatschappijen te zien, met verschillende bedrijfsculturen. Goed dat het Verbond dit podium biedt, zodat jongeren uit de hele sector elkaar leren kennen en echt innovatief bezig zijn met elkaar. Het is een hele positieve groep; gezamenlijk zijn ze bezig met de vraag wat zij als jongeren kunnen toevoegen aan het grotere geheel.”

Naast Martijn en Marjolein hebben Robert Witteveen (trendwatcher en strategisch marketeer bij Vivat), Michiel Krouwer (directeur Verkoop Schade Bedrijven bij Centraal Beheer) en Arnest Deurloo (directeur Legal, Compliance & Anti-Fraud bij Allianz) ook de rol van mentor op zich genomen. De rol van de mentor is vooral een ondersteunende. “Het zijn allemaal young professionals, dus de inhoud en innovatieve ideeën moeten van de deelnemers zelf komen. Mijn eigen rol zie ik als ondersteunend, zorgen dat alles zo efficiënt mogelijk verloopt. Verder stel ik vragen, probeer ze te prikkelen. En soms is het ook gewoon een kwestie van het groepsproces even laten gaan en op het juiste moment proberen te beïnvloeden”, aldus Marjolein. JIP 2017 draait meer dan in het voorgaande jaar om het leertraject. “Op de langere termijn heeft dat ook invloed op de sector als geheel. Ik geloof dat we echt wat kunnen veranderen. Dat uiteindelijk een breed besef ontstaat dat we het veel meer moeten zoeken in kennis delen, samenwerken, co-creëren”, aldus Martijn.

Publieksjury: Platform Jonge Verzekeraars

Terwijl de JIP-deelnemers een paar ruimtes verder nog keihard zwoegen om de puntjes op de i te zetten, komt om 13:00 uur de groep Jonge Verzekeraars binnen. Zij fungeren later die middag – samen met de vakjury – als beoordelaars. Zij hebben JIP gevolgd via de nieuwsberichten op het Platform en mogen stemmen op de volgens hun best bedachte innovatie. Maar voordat het zo ver is krijgen ze eerst nog een inspiratieshot van twee sprekers die hun visie op innovatie in de praktijk geven.

Tijdens de bijeenkomst sprak als eerste Karina Raaijmakers, hoofd Verzekeren & Pensioenen bij de AFM. Karina sprak over de ambitie van de AFM om meer data-gedreven te werken. “Als AFM willen we niet alleen maar aan de achterkant dingen repareren, maar ook aan de voorkant dingen voorkomen. Daarvoor moet je soms verder kijken dan de wet en wat je vandaag weet. Behoeften van klanten veranderen door de tijd heen en daarom is het zo belangrijk dat verzekeraars innoveren.”

Karina Raaijmakers over JIP

Raaijmakers toont zich enthousiast over JIP: “Ik merk vandaag weer dat jongeren andere vragen stellen dan de mensen die al langer in de sector werkzaam zijn. En dat zij ook echt met vernieuwende ideeën komen.” Om te zorgen dat er wettelijk gezien geen belemmeringen zijn om innovatie tot stand te brengen, kent de AFM een zogeheten ‘regulatory sandbox’. Kijk en luister wat Raaijmakers erover vertelt.

Tweede spreker tijdens de bijeenkomst was Danny Mekić, oprichter en directeur van NewTeam, een consultancybureau dat zich richt op strategische vraagstukken van organisaties. “Het doel van een organisatie is om een product te ontwikkelen waarvan de klant zegt: ‘er is geen alternatief’. Dat product moet op de juiste manier aangeboden worden en voldoen aan de behoefte van de klant”, aldus Mekić. Danny fungeert tijdens de JIP-bijeenkomst tevens als jurylid en let daar vooral op de uitvoerbaarheid van het concept.

De deelnemers

Lisette Strijker (Unigarant), Ferron Blankendaal (Zwitserleven) en Robert Hoekstra (Reaal) hebben één ding gemeen. Met elkaar maar ook met de 19 andere deelnemers van JIP 2017: ze zijn zeer enthousiast over het programma. “Je leert met een innovatieve bril naar zaken kijken. Wat voor mij vooral een eye-opener was, is dat het belangrijk is door middel van interviews goed uit te zoeken wat de klant nu écht wil”, aldus Ferron.

Alle deelnemers hebben zo hun eigen redenen om deel te nemen aan het Jongeren Innovatie Programma. Maar waar het allemaal op neerkomt, is dat zij allemaal op de een of andere manier met innovatie bezig zijn. Robert: “Ik heb sinds december een nieuwe functie, namelijk als productmanager Innovatie. Ik houd mij dus ineens meer bezig met dit onderwerp en wil daar meer over leren. Daarom heb ik de kans aangegrepen om aan JIP deel te nemen.” “Binnen mijn organisatie heeft men aangegeven de meest innovatieve verzekeraar te willen zijn. Zij willen dan ook graag dat medewerkers zich ontwikkelen. Die kans liet ik niet liggen!”, vertelt Ferron. Lisette heeft als klachtencoördinator ook veel met de behoeften en wensen van de eindklant te maken. “In het programma leer je ook echt vanuit de klant denken. En daarbij nemen we kennis en ervaring uit ons dagelijkse werk mee”.

Van concurrentie was tijdens JIP niets te merken, hoewel er toch een heleboel verzekeraars met elkaar aan het werk waren. “Maar dit is een onderwerp waar we allemaal iets aan hebben. We denken na over initiatieven vanuit het Verbond”, legt Robert uit. Alle drie geven aan bruikbaar materiaal mee te kunnen nemen hun organisatie in. Ferron: “Ik merkte het laatst al tijdens een brainstormsessie, dat ik een probleem toch anders ging aanpakken. Dat stapje had ik al voor!”.

Het moment van de waarheid: de ontknoping!

Na een dag zwoegen, was het moment dan eindelijk aangebroken: de ontknoping van JIP 2017. De vijf teams stonden in de startblokken om de zaal hun winnende idee voor te leggen.


Y-Sure

Na een welkomstwoord van Verbondsdirecteur Harold Herbert en programmaleider van JIP Nicole Lemmen, mocht Y-Sure de middag aftrappen met hun pitch. Hun initiatief focust zich op de problematiek van de lage financiële kennis van jongeren. Zij zijn vaak onbewust onbekwaam en steunen op de financiële kennis van hun ouders. Maar wat als je op eigen benen komt te staan? De oplossing: een platform dat goed toegankelijk is voor jongeren, met persoonlijke content, specifiek op hun gericht. Ambitie van de groep is om de doelgroep jongeren van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam te migreren.

B-Alert

Tweede pitch werd gegeven door B-Alert. Hun initiatief is een preventieplatform. “Na een enquête gedaan te hebben onder 240 respondenten, bleek dat verzekeraars helemaal niet zo hun best doen om verzekerden preventietips te geven.” In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’, wil B-Alert zich focussen op real-time preventietips. Denk aan een sms’je dat je krijgt wanneer er bij jou in de buurt is ingebroken. “Het is een makkelijke manier om verzekerden te helpen.”

Later op Tijd (LOT)

Later op Tijd (LOT) vindt dat je, je lot in eigen handen moet kunnen houden. Zij willen een online omgeving creëren gericht op jongeren, waar je persoonlijke gegevens in kunt voeren. Hier rolt dan vervolgens een advies op maat uit. De omgeving focust zich op verschillende levensgebeurtenissen, zoals het kopen van een huis, het krijgen van een kindje, maar ook onderwerpen die wat verder van het bed lijken, zoals pensioen.Pluis

Pluis stelt ons de vraag of alles wel pluis is in en rondom ons huis. Want hoe weet je nu precies wat er wel of niet verzekerd is in je huis? “Vanuit de verzekeraar wordt een mailtje gestuurd, waarin je in één oogopslag kunt zien welke onderdelen in – bijvoorbeeld – je tuin, wel of niet verzekerd zijn. Dingen die verzekerd zijn, kleuren groen. En onderdelen waar je op moet letten, kleuren rood.”Care2Share

Last, but not least, is het woord aan Care2Share. Zij willen gebruik maken van de Basisregistratie Persoonsgegevens. “Als je gaat verhuizen, moet je aan veel dingen denken. En je moet aan veel instanties je adreswijziging doorgeven. Wij willen dit makkelijk voor je maken: je geeft Care2Share één keer toestemming tot je gegevens, en wij geven je adreswijziging aan de instanties door. Eén zorg minder!”.

And the winner is...

Publieksfavoriet én juryfavoriet werd uiteindelijk B-Alert. Zij winnen een bootcamp bij Makerlab en krijgen zo de kans meer te leren over het ontwikkelen van hun concept. Want daar gaat het bij JIP 2017 uiteindelijk om: een verandering van denken en het zien van nieuwe manieren en mogelijkheden om innovaties te ontwikkelen. De meest waardevolle les die het Verbond de JIP-deelnemers mee kon geven. En dat maakt de deelnemers uiteindelijk allemaal winnaars. Zien we je volgend jaar weer?