Skip to Content

3-daagse course Basis Verzekeringsrecht (UvA - Eggens Instituut) 2022

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De course Basis Verzekeringsrecht biedt verzekeringsprofessionals een brede introductie van de basisprincipes van het verzekeringsrecht. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam en bestaat uit drie middagen.

In deze course worden belangrijke thema's van het verzekeringsrecht behandeld zoals onder andere de totstandkoming van een verzekering op basis van het Burgerlijk Wetboek (titel 7:17 BW), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de klachtenprocedure en zelfregulering.

Startdatum: Dinsdag 24 mei 2022 | Op locatie | Den Haag

Leerdoel

Na afloop van deze course ken jij de basisprincipes van het verzekeringsrecht. Omdat het programma praktisch is ingestoken, kun je de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

Doelgroep

Deze course is onder andere bedoeld voor:

 • Juristen, juridische medewerkers en advocaten die recent zijn gestart in verzekeringssector.
 • Professionals die geen juridische achtergrond hebben, maar in hun werk wel regelmatig met het verzekeringsrecht te maken hebben. Denk aan productontwikkelaars, marketeers, actuarissen,  economen, innovators of personen in managementfuncties.
 • Professionals die niet vallen onder de verplichting van de Wft en permanente educatie (PE), maar wel de basisprincipes van het verzekeringsrecht willen kennen.

Voor deze course op academisch niveau is geen specifieke vooropleiding vereist.

Praktische informatie

Data:  24 en 31 mei en 7 juni 2022 (dinsdagen)
Aanvangstijd:  13:00 (ontvangst vanaf 12:30)
Eindtijd:  16:30
Duur en studielast:  3 blokken van 3,5 uur
Voertaal:  Nederlands
Locatie:  Verbond van Verzekeraars, Bordewijklaan 2 in Den Haag

Programma

Het programma is opgebouwd uit drie modules:

 • Module 1: Burgerlijk Wetboek (BW)
 • Module 2: Wft
 • Module 3: Zelfregulering

Module 1 | Burgerlijk Wetboek
24 en 31 mei

De eerste twee middagen gaan in op het Burgerlijk Wetboek (titel 17 van boek 7 van het BW), belichten het algemeen verzekeringsrecht en de belangrijkste algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht.

Thema’s op 24 mei:

 • Wat is een verzekeringsovereenkomst? (regeling in het BW, elementen van de overeenkomst, diverse soorten);
 • Welke personen zijn betrokken bij een verzekeringsovereenkomst? (verzekeringnemer, verzekerde, adviseur);
 • Waar moet je rekening mee houden bij de opzegging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten?;
 • Hoe zit de mededelingsplicht in elkaar bij het aangaan van de verzekering?

Thema’s op 31 mei:

 • Waar moet je rekening mee houden bij de uitleg van verzekeringsvoorwaarden/algemene voorwaardenregeling? (contra proferentem-regel);
 • Welke aandachtspunten zijn er bij de premiebetaling en premierestitutie?

Module 2 en 3 | Wft en zelfregulering
7 juni

De derde dag staat in het teken van de Wft en overige thema’s zoals geschillenbeslechting en zelfregulering. In de Wft is een groot aantal regels en voorschriften samengebracht voor de financiële markten, waaronder verzekeraars, en het toezicht daarop.

Thema Wft:

 • Hoe zit de Wft in elkaar? (Twin Peaks-model);
 • Welke rol hebben DNB en AFM in de uitvoering van de Wft? En wat is de rol van EIOPA en ESMA?;
 • Welke zorgplichten vloeien voort uit de Wft en welke uit het burgelijk recht? En hoe verhouden die zich tot elkaar?

Overige thema’s:

 • Hoe is de (interne) klachtenprocedure geregeld waarover financiële ondernemingen moeten beschikken en welke mogelijkheden van geschillenbeslechting zijn er? (Kifid/civiele rechter/SKGZ);
 • Welke rol heeft het Verbond van Verzekeraars binnen het verzekeringsrecht? (zelfregulering en tuchtrecht).

Kosten en voorwaarden

Kosten voor leden van Verbond van Verzekeraars

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten: € 1.050,00 (excl. 0% btw).

Kosten voor andere geïnteresseerden

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten: € 1.200,00 (excl. 0% btw).

 • Op deze course zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing;
 • Vanaf het moment van inschrijven geldt een bedenktermijn van 14 dagen; 
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy;
 • Facturatie geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show

 • Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Het is uiteraard wel mogelijk je door een collega te laten vervangen;
 • Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy;
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV.

Docenten

Docenten van de module Burgerlijk Wetboek:

De heer Dr. P.M. Leerink

De heer Leerink is advocaat bij JPR advocaten en verbonden aan ACIS. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Leerink promoveerde in 2011 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Premiebetaling in het verzekeringsrecht’. Hij is medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR) en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

De heer Mr. dr. K. Engel

De heer Engel is medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, docent verzekeringsrecht/privaatrecht UvA, lid Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS. Hij promoveerde in 2016 cum laude aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief’. Hij publiceert regelmatig in NTHR.

Docent van de module Wft:

De heer Prof. dr. J.G.J. Rinkes

De heer Rinkes is hoogleraar privaatrecht Open Universiteit en hoogleraar Europees en Vergelijkend Verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij promoveerde (1992) aan de Universiteit Maastricht: ‘Contractual and non-contractual obligations in English law in the comparative context of the Netherlands Civil Code’. Hij is redacteur bij NTHR, EJCCL en Verzekeringsarchief.

Docent van de overige thema's:

De heer Dr. D.P.C.M. Hellegers

De heer Hellegers is universitair docent privaatrecht Open Universiteit, lid Geschillencommissie Kifid en verbonden aan ACIS. Hellegers promoveerde in 2015 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015’. Hij publiceert met regelmaat over ADR-onderwerpen.

Certificaat + NOvA punten

Na het volgen van deze course ontvang je een certificaat van deelname van de Universiteit van Amsterdam.

NOvA-punten
Het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Ben je advocaat? Dan ontvang je na afloop van deze course 9 NOvA-punten. Geef bij inschrijving al aan dat je deze punten graag wilt ontvangen.

Let op: voor deze course worden geen PE-punten afgegeven.

Korting Leergang Verzekeringsrecht

Heb je deze course afgerond en wil je je verder verdiepen? Dan is de Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam en het Eggens Instituut iets voor jou! Deze opleiding telt 4 modules in 18 bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om losse modules of cursusdagen te volgen. 

Heb je de course Basis Verzekeringsrecht afgerond, dan ontvang je 10% korting op de Leergang Verzekeringsrecht, op een losse module of losse cursusdag.

Interesse? Neem contact op met het Eggens Instituut via pao-fdr@uva.nl of 020-5253407.

Overige informatie

 • Dit programma kent het niveau van een basistraining;
 • Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding;
 • Er gelden geen vrijstellingen voor deze course;
 • Studiemateriaal is voor deze course niet van toepassing;
 • Deze course kent géén eindtoets of examen;
 • De course start bij minimaal 12 deelnemers. Wordt dit aantal niet bereikt? Dan worden nieuwe data gepland.

Reviews

Onze Partner

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de opleidingen en trainingen die op de website van de Insurance Academie staan? Neem dan contact op met: