Skip to Content

Collegereeks Bedrijfsvoering van een verzekeraar (UvA -ABS) 2023

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Deze 3e reeks zit vol; je kunt je hiervoor niet meer inschrijven.
Wil je op de wachtlijst geplaatst worden voor een nieuwe collegereeks in 2024, stuur dan een e-mail naar InsuranceAcademy@verzekeraars.nl.

Welke risico's staan er op de balans van een verzekeraar? Hoe worden risico's ingeschat en wat is de invloed van de rentestand op het risicomodel? Dit zijn vragen die we behandelen in de collegereeks 'Bedrijfsvoering van een verzekeraar'. Een unieke reeks van 6 colleges van het Verbond en de Executive MSc Insurance & Risk van de Amsterdam Business School over de algemene bedrijfsvoering van verzekeraars.

Startdatum:
13 september 2023 | Uitvoering: online colleges | Duur college: 15:00 - 18:30 uur

Doelstelling

Na het volgen van deze collegereeks begrijp je beter hoe een verzekeraar werkt. De onderdelen zijn onder andere balans- en risicomanagent, actuariële aspecten en de invloed van de gedragseconomie op de verzekeringssector. Met deze kennis kan je jouw werk concreter vormgeven en uitvoeren.

De colleges worden praktisch ingestoken en zijn afgestemd op de verzekeringsbranche. Ze worden ondersteund met inspirerende en relevante praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Doelgroep

Deze collegereeks is bedoeld voor (verzekerings)professionals die nieuwsgierig zijn naar de unieke bedrijfsonderdelen van een verzekeringsmaatschappij en écht willen weten hoe een verzekeraar werkt. Denk aan managers, beleidsbepalers, schade-experts, product- of communicatiespecialisten, marketeers, (internal) auditors etc. De inzichten uit deze colleges helpen je om jouw werk beter te snappen en te plaatsen binnen de hele organisatie. Zo word je een betere gesprekspartner voor collega’s, het management of directie- en bestuursleden. Enige werkervaring in de verzekeringsbranche is een pre om deze opleiding te volgen.

Praktische informatie

 

  Online reeks 2023-3
Data: woensdag 13 en 20 september, 4 en 11 oktober, 15 en 22 november 2023 
Aanvangstijd: 15:00 uur
Einde: 18:30 uur
Duur & zelfstudie belasting: 6 modules à 3,5 uur
Voertaal: Nederlands
Locatie: online, via MS Teams

 

Programma

Colleges 1 en 2: Balans- en risicomanagement van de verzekeraar

De eerste twee colleges in deze reeks richten zich op het begrijpen van het model dat gebruikt wordt om de financiële risico’s van een verzekeraar in kaart te brengen en om vervolgens op basis hiervan te komen tot een beleidsafweging rond balans- en risicomanagement. Welke eisen gelden er voor kapitaalmanagement en welke rol speelt Solvency II hierbij? Welke beleidsbesluiten nemen verzekeraars? Hoe beïnvloeden externe omstandigheden deze besluiten? En hoe kunnen we vanuit theoretische inzichten deze besluiten verbeteren?

Leerdoelen dag 1
• Wat is de balans van een verzekeraar en wat zijn de belangrijkste componenten?
• Wat zijn waarderingsprincipes en wat is marktwaarde?
• Wat is risico en hoe meten we dat?
• Wat is het belang van vermogen bij het opvangen van risico’s?
• Solvency II: wat zijn de vereisten en risico-meetmethodes?

Leerdoelen dag 2
• Risicomodellen voor financiële en niet-financiële risico’s.
• Invloed van rentestand op verzekeringsproducten.
• Wat zijn options en embedded options?
• Kapitaalbeheer bij verzekeraars: Hoe werkt dat?
• Wat zijn interne modellen binnen Solvency II?
• Wat is de relatie tussen accounting en Solvency II?
• Wat is de relatie tussen Pillar I en Pillar II (ORSA)?

Colleges 3 en 4: De invloed van gedragseconomie op een verzekeraar

Tijdens deze colleges gaan we dieper in op gedragseconomie en de invloed daarvan op een verzekeraar. Er wordt een overzicht gegeven van economische theorieën en empirische bevindingen die relevant zijn voor individuele beslissingen die gemaakt worden in risicovolle en onzekere omstandigheden. De focus ligt hierbij op verzekeringsgerelateerde en financiële beslissingen. We bespreken een aantal verzekeringsproducten en de daarmee samenhangende problemen. Verder onderzoeken we de vraag hoe verzekeraars hun eigen communicatie en informatievoorziening kunnen verbeteren.

Leerdoelen dag 3
• Wat is gedragseconomie en welke trends zien we?
• Wat is risicohouding en wat is verliesangst?
• Welke invloed hebben de theorieën van gedragswetenschappers op verzekeraars en consumenten?
• Wat is de invloed op verzekeringsproducten en de wijze van aanbieden door verzekeraars?

Leerdoelen dag 4
• Korte termijn en lange termijn: hoe beslissen consumenten over sparen en pensioen?
• Hoe kunnen verzekeraars beter communiceren?
• Hoe kunnen verzekeraars verantwoord financieel gedrag bevorderen?
• Wat is de relevantie voor de verzekeringssector?

Colleges 5 en 6: Belangrijke inzichten vanuit het actuariaat

Tijdens de laatste twee colleges komen voor verzekeraars belangrijke actuariële aspecten aan bod. Je leert meer over de verschillende manieren waarop premies voor verzekeringen worden vastgesteld. We gaan verder met het begrip risico en hoe we dit kwantitatief kunnen bepalen. Risico’s spelen zich af in de toekomst en die is onzeker. Op welke manier kun je de onzekerheid over de toekomst in een model gieten? Wat zijn gangbare kwantitatieve
modellen en wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 

Leerdoelen dag 5
• Welke actuariële begrippen kennen we bij schadeverzekeringen?
• Wat is een schadedriehoek en hoe bepalen we schadevoorzieningen?
• Welke verzekeringstechnieken zijn er bij het bepalen van verzekeringspremies?

Leerdoelen dag 6
• Welke actuariële begrippen kennen we bij levensverzekeringen?
• Waarop is de premiestelling gebaseerd?
• Wat zijn sterftetafels?
• Hoe beïnvloedt de rentestand winstdeling en verplichtingen?
• Hoe verhoudt Leven zich tot Solvency II?
• Waarom belegt de verzekeraar? 

Reviews

Docent

Dr. ir. René Doff

René Doff is Chief Risk Officer van de UK P&I Club N.V.. Hij heeft een jarenlange ervaring als risicomanager in de bancaire, verzekeraars- en pensioensector. Hij stond aan de basis van Solvency II in Nederland en Europa. René publiceert geregeld, zowel op het academische als praktijkgerichte vlak. Zijn boeken worden als standaardwerken in het risicomanagement domein beschouwd. Hij is kerndocent risicomanagement aan de Universiteit van Amsterdam.

Kosten en voorwaarden

Kosten voor leden van het Verbond van Verzekeraars

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten:
Fysiek - 1.550 euro (excl. 0% BTW)
Online - 1.400 euro (excl. 0% BTW)

Kosten voor andere geïnteresseerden

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten:
Fysiek - 1.800 euro (excl. 0% BTW)
Online - 1.650 euro (excl. 0% BTW)

Meld je aan met jouw persoonlijke werkmailadres. Zo kunnen wij beoordelen welke kosten verbonden zijn aan jouw deelname. 

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV;
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen;
 • De collegereeks start bij minimaal 12 deelnemers. Wanneer dat aantal niet wordt gehaald worden nieuwe data gepland;
 • Per organisatie kunnen maximaal 5 personen deelnemen;
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy;
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show

 • Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Het is uiteraard wel mogelijk je door een collega te laten vervangen;
 • Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy;
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Certificaat

Je ontvangt na het volgen van de gehele collegereeks een officieel certificaat van deelname van de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor ontvangen wij bij inschrijving graag je geboortedatum.

Kortingsactie Executive MSc

Deelnemers van de collegereeks ontvangen, als ze zich direct na afloop van de collegereeks inschrijven, 150 euro korting op een module van de Executive MSc in Insurance & Risk of 300 euro korting op de hele masteropleiding.

Overige informatie

 • Dit programma kent het niveau van een training;
 • Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding;
 • Eventueel studiemateriaal wordt per mail toegestuurd;
 • Er gelden geen vrijstellingen voor deze collegereeks;
 • Deze collegereeks kent géén eindtoets of examen;
 • Voertaal is Nederlands;
 • Zelfstudie is ongeveer 1 uur per 2 colleges;
 • Duur van de reeks is 6 modules à 3,5 uur.

Onze Partner

Heeft u vragen?

Wil je meer weten over deze opleidingen en trainingen? Ik beantwoord graag je vragen!