Skip to Content

PE-programma Deskundigheidsbevordering Verzekeraars (Nyenrode)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

PE-programma Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2021 - 2022

Volgens artikel 3:8 Wft van het Burgerlijk Wetboek moeten verzekeraars beschikken over geschikte en betrouwbare bestuurders, leden van een toezichthoudend orgaan en tweede echelon leidinggevenden. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling ben je dus verantwoordelijk om je sectorkennis up-to-date te houden.

Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars samen met de Nyenrode Business Universiteit dit PE-programma ontwikkeld. Door 4 modules te volgen verspreid over 2 jaar, ben je in staat de noodzakelijke kennis bij te houden.

De modules

De volgende modules worden aangeboden in de periode 2021 - 2022:

 • De verzekeringssector in turbulente tijden (H1 2021)
  • Verzekeraars en hun rol in een veerkrachtige samenleving
  • Leidinggegeven in onduidelijke omstandigheden
  • Crisismanagement in de praktijk / managementgame
  • NOTE: alle uitvoeringen zijn hybride (fysiek én digitaal) te volgen vanwege Corona!
 • SDG in de praktijk (H2 2021)
  • IMVO convenant en duurzaam assetmanagement
  • Klimaat- en renterisico's, vertaling naar SFCR
  • Biodiversiteit en de financiële sector, maatschappelijke positionering van de sector
 • Data en IT (H1 2022)
  • Ethisch kader voor Verzekeraars, convenant Verbond van Verzekeraars
  • Toepassingsmogelijkheden Data en IT
  • Blockchain, DLT, tokenisatie en toezicht
 • Strategie, data en businessmodel ontwikkeling (H2 2022)
  • Ecosystemen, succesvolle voorbeelden en modellen
  • Businessmodel ontwikkeling en transformatie
  • Innovatiemanagement

Alle modules staan los van elkaar en zijn los van elkaar te volgen. Het is geen probleem om op een later moment in te stappen. Echter, iedere module wordt gedurende een half jaar aangeboden.

Doelgroep
Als bestuurder, toezichthouder of managing director werkzaam in de verzekeringsbranche ((her-)verzekeraars, volmachten, intermediairs, adviesbureaus) houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. Voor bestuurders en toezichthouders is de inhoud van de modules grotendeels hetzelfde, echter kunnen praktijkvoorbeelden verschillen. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het programma of wil je je inschrijven? Klik dan op onderstaande knop. Door op de knop te klikken wordt je doorgeleid naar de website van onze opleidingspartner Nyenrode. 

Achtergrond: 'Het belang van deskundige bestuurders en toezichthouders'

Volgens artikel 3:8 Wft van het Burgerlijk Wetboek moeten verzekeraars beschikken over geschikte en betrouwbare bestuurders, leden van een toezichthoudend orgaan en tweede echelon leidinggevenden. Zij spelen een belangrijke rol bij het vertrouwen van de consument in de sector en zijn in staat dit vertrouwen te vergroten. Daarom toetst De Nederlandse Bank deze bestuurders en toezichthouders op geschiktheid en/of betrouwbaarheid volgens de ‘Beleidsregel Geschiktheid 2012’ van de DNB en de AFM. Er wordt gekeken of een kandidaat beschikt over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie te vervullen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • bestuur, organisatie en communicatie, inclusief sturing geven aan processen, taakgebieden en medewerkers, en het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder;
 • producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;
 • beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;
 • evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij de belangen van klanten en de relatie met andere stakeholders een centrale positie innemen.

Het is dus belangrijk dat verzekeraars waarborgen dat bestuurders, commissarissen en tweede echelon leidinggevenden geschikt blijven voor de functie die zij vervullen. Het Verbond van Verzekeraars heeft in de Gedragscode Verzekeraars het belang hiervan onderstreept (Gedragsregel 18). Om de bestuurders en interne toezichthouders van onze leden hierin te ondersteunen heeft het Verbond samen met Nyenrode het permanente educatie programma ‘PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders & Toezichthouders van Verzekeraars’ ontwikkeld. Hiermee wordt je als bestuurder of toezichthouder in staat gesteld je sectorkennis up-to-date te houden.

Onze Partner

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de opleidingen en trainingen die op de website van de Insurance Academie staan? Neem dan contact op met: