Trainingen Digitale Toegankelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verbond en Firm Ground | 3 trainingen | Huisstijl | PDF's | UX design

 • 1 Toegankelijke PDF-documenten maken vanuit Word (start: 4 november 2021)
 • 2 Toegankelijke vormgeving en huisstijl (start: 20 januari 2022)
 • 3 Toegankelijkheid voor UX/UI designers - technisch (start: 25 januari 2022)

Toegankelijk zijn voor iedereen

Internet is onmisbaar voor verzekeraars. Consumenten oriënteren zich online op nieuwe verzekeringen via vergelijkingswebsites en zoeken gericht naar informatie. Daarnaast worden aanvraagprocedures online gedaan en worden schades via websites of apps van verzekeraars ingediend. Ook het contact met klanten verloopt steeds vaker via chatbots of Whatsapp. Net als elke consument willen ook mensen met een functionele beperking gebruik kunnen maken van deze voorzieningen. Het is daarom van groot belang dat verzekeraars aan de slag gaan met digitale toegankelijkheid.

Richtlijnen en wetgeving

Dat is niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt een goede zaak. Ook in economisch opzicht is het slim om informatie en diensten (zoals verzekeringen) toegankelijk aan te bieden. En over een tijdje is het zelfs wettelijk verplicht. In juli 2022 gaat namelijk de European Accessibility Act (Europese toegankelijkheidswet) in. Dat betekent dat digitale toegankelijkheidsrichtlijnen in wetgeving worden vastgelegd voor onder andere aanbieders van e-commerce, zoals verzekeraars. Zij hebben dan nog drie jaar de tijd om deze richtlijnen op de eigen websites toe te passen. Dat lijkt nog een eind weg, maar de praktijk leert dat het veel efficiënter en goedkoper is tijdig met de implementatie te beginnen.

Training door toegankelijkheidsexperts

Het Verbond biedt deze trainingen aan in samenwerking Firm Ground, een trainings- en adviesbureau dat organisaties ondersteunt in het hele proces van digitale toegankelijkheid. Van de inkoop van software tot het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek. Niet voor niets zijn zij dè toegankelijkheidsexperts die door de overheid zijn betrokken bij de coronamelder-app, websites en formulieren.

Ledenkorting (10%)

Werk jij bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van Verzekeraars? Dan krijg je 10% korting. Schrijf je in met jouw zakelijke e-mailadres om te korting te ontvangen.

Check of jouw organisatie lid is van het Verbond.

DE TRAININGEN:

1 Toegankelijke PDF-documenten maken vanuit Word

Tijdens deze training krijg je meer inzicht in hoe mensen, met een beperking, online documenten raadplegen en op welke problemen ze kunnen stuiten. Vervolgens ga je zelf met Microsoft Word aan de slag en leert over de opbouw van een toegankelijk PDF-document. Denk bijvoorbeeld aan de gelaagdheid (codelaag, visuele laag, leesvolgorde), maar ook bladwijzers, documenttitels, koppen, links, tabellen afbeeldingen etc. Ook leer je om met Acrobat Pro en PAC de toegankelijkheid van een PDF-document te beoordelen. Zo kun je snel zien of het document wel of niet toegankelijk is. Je kunt ze onderzoeken én weet hoe je issues op kunt lossen.

Schrijf je in via Firm Ground

Leerdoel

Na afloop van de training weet je hoe mensen (met een beperking) online content gebruiken en heb je een goede basiskennis van PDF-documenten. Je kent de voor- en nadelen van PDF-documenten en kunt goed onderbouwen waarom het gebruik van PDF nou wel of niet het juiste middel is.

Doelgroep

Deze training is relevant voor Iedereen die documenten maakt die als PDF-documenten worden gepubliceerd. Denk bijvoorbeeld aan marketeers, communicatie-experts, redacteuren en juridisch medewerkers.

Praktische informatie

 • Duur en studielast: 2 dagdelen
 • Aantal deelnemers: Minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers
 • Voertaal: Nederlands
 • Locatie: Online
 • Data en tijden:

Dagdeel 1 | 4 november 2021 | 09.00 – 12.30 uur
Dagdeel 2 | 18 november 2021 | 09.00 – 12.30 uur

Inhoud

Je gaat in deze training praktijkgericht aan de slag. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe je vanuit Microsoft Word een toegankelijke PDF maakt en kan testen met Adobe Acrobat. Dit praktische gedeelte bestaat uit het stapsgewijs bespreken van de verschillende punten op basis van voorbeelden met tussentijdse korte praktijkopdrachten waarbij je deze nieuwe kennis gelijk in de vingers krijgt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Toegankelijkheid in Microsoft Word

 • Afbeeldingen:
  Een alt-tekst aanbrengen op een afbeelding.
  Een decoratieve afbeelding onzichtbaar maken voor hulptechnologieën.

 • Contrast:
  Visueel maar ook met behulp van de colour contrast analyser

 • Structuur van de tekst:
  Tekst aanduiden als koppen.
  Tekst aanduiden als hoofding of footer.
  Lijsten correct instellen.
  Consistente paginanummering toevoegen.
  Toegankelijke tabellen maken.
  Met afkortingen werken om structuurelementen toe te voegen.

 • Leesvolgorde:
  Correcte bladwijzers aanmaken.
  Tab- en leesvolgorde aanduiden.
  De titel van een document aangeven.

 • Links:
  Links en linktekst correct instellen.
  Alternatieve tekst instellen voor links.

 • Taal:
  De taal van een document instellen.
  Aangeven dat een woord of zin in een andere taal is geschreven.

 • Adobe Acrobat:
  Hoe Acrobat inzetten bij bovenstaande punten om een PDF toegankelijk te maken.
  Hoe Acrobat gebruiken om je pdf-bestand op toegankelijkheid te controleren.

Kosten en voorwaarden

De kosten voor deze training bedragen 495 euro, exclusief btw.
Op deze training zijn de voorwaarden van opleidingspartner Firm Ground van toepassing.

Ledenkorting: Werk jij bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van Verzekeraars? Dan krijg je 10% korting. Schrijf je in met jouw zakelijke e-mail om te korting te ontvangen.
Check of jouw organisatie lid is van het Verbond.

Training - Toegankelijke PDF-documenten maken vanuit Word
De registratie voor deze training verloopt via Firm Ground
INSCHRIJVEN

2 Toegankelijke vormgeving en huisstijl

Hoe gebruiken mensen met een functiebeperking digitale informatie en diensten zoals websites, apps en documenten? En hoe kan je vervolgens een customer journey toegankelijk maken? Je leert het in deze training over huisstijl en de vormgeving van websites, apps en documenten. Zo vergroot je niet alleen het gebruiksgemak voor klanten, maar óók het bereik van jouw organisatie. Daarnaast komt wet- en regelgeving voor verzekeraars aan bod, een onmisbaar component op weg naar digitale toegankelijkheid.

Schrijf je in via Firm Ground

Leerdoel

Na het volgen van deze training weet je wat nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en om digitale informatie en diensten op praktische wijze bruikbaar te maken voor iedereen, ook voor mensen met een functiebeperking.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor verzekerings- en communicatieprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de huisstijl of het (laten) ontwerpen van websites, apps en documenten. Denk aan vormgevers, marketeers, webbeheerders en andere communicatie-experts.

Praktische informatie

 • Duur en studielast: 3 dagdelen
 • Aantal deelnemers: Minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers
 • Voertaal: Nederlands
 • Locatie: Online
 • Data en tijden:

Dagdeel 1 | 20 januari 2022 | 09.00 -12.30 uur
Dagdeel 2 | 27 januari 2022 | 09.00 – 12.30 uur
Dagdeel 3 | 3 februari 2022 | 09.00 – 12.30 uur

Inhoud

Voorafgaand aan de training verkent Firm Ground met jou en de andere deelnemers welke behoeften en vragen er zijn. Deze worden vervolgens in het programma verwerkt. Verder werk je aan opdrachten die, waar mogelijk, betrekking hebben op jouw eigen casus(sen). Dit maakt de training praktisch toepasbaar.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Wetten, standaarden, eisen, wettelijk toegestane uitzonderingen op de standaard en het begrip ‘onevenredige last’
 • Standaarden: WCAG 2.1 (technische standaard), EN 301 549 (standaard te gebruiken voor inkoop) en WCAG -EM (evaluatiemethode)
 • Wettelijke verplichtingen: wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Toegankelijkheidsverklaring en impact op jouw eigen rol
 • UX Design: ontwerpen voor toegankelijkheid
 • Pagina-opbouw, paginastructuur en HTML voor vormgevers
 • Huisstijl en kleurcombinaties: do’s, don’ts en misverstanden
 • Toegankelijke content: koppen, lijsten, opsommingen, titels, afbeeldingen, tabellen
 • Banners, infographics en grafische objecten zoals diagrammen
 • Social media en toegankelijkheid
 • Inleiding Accessible Design Patterns
 • Bestandsformaten, voor- en nadelen
 • Testen: tools afgestemd op vormgevers en marketeers. Denk aan contrastanalyse en plug-ins voor ontwerptools die dit kunnen faciliteren.

Kosten en voorwaarden

De kosten voor deze training bedragen 795 euro, exclusief btw.
Op deze training zijn de voorwaarden van opleidingspartner Firm Ground van toepassing.

Ledenkorting: Werk jij bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van Verzekeraars? Dan krijg je 10% korting. Schrijf je in met jouw zakelijke e-mail om te korting te ontvangen.
Check of jouw organisatie lid is van het Verbond.

Training - Toegankelijke vormgeving en huisstijl
De registratie voor deze training verloopt via Firm Ground
INSCHRIJVEN

3 Toegankelijkheid voor UX/UI designers (technisch)

Als UX- of UI-designer houd je je bezig met de user experience en/of user interface. Maar hoe zorg je nou voor toegankelijke en gebruiksvriendelijke websites en applicaties? In deze training leer je bijvoorbeeld om rekening te houden met mensen die geen muis of touchscreen kunnen gebruiken, hoe je webformulieren maakt voor diegenen met een kort werkgeheugen of voor doven, slechthorenden of mensen met een spraakstoornis die liever geen telefoonnummer invullen. Denk aan toegankelijke navigatie, toegankelijke presentatie van data en infographics, kleurcontrast en natuurlijk tools om de toegankelijkheid te testen.

Schrijf je in via Firm Ground

Leerdoel

Na afloop van deze praktische training weet je wat nodig is om (onderdelen van) websites zo uit te denken dat ze goed bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking zoals een visuele, auditieve, motorische beperking of cognitieve beperking. Je weet waar je op moet letten bij de opbouw en het vormgeven van de user interface en naar de gebruikerservaring voor iedereen en kunt dit testen.

Doelgroep

Deze training is relevant voor iedereen die websites, apps of documenten ontwerpt en in het bijzonder geschikt voor UX- en UI-designers.

Praktische informatie

 • Duur en studielast: 3 dagdelen
 • Aantal deelnemers: Minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers
 • Voertaal: Nederlands
 • Locatie: Online
 • Data en tijden:

Dagdeel 1 | 25 januari 2022 | 09.00 – 12.30 uur
Dagdeel 2 | 1 februari 2022 | 09.00 – 12.30 uur
Dagdeel 3 | 8 februari 2022 | 09.00 – 12.30 uur

Inhoud

Voorafgaand aan de training wordt met de deelnemers verkent welke vragen zij hebben. Deze worden vervolgens in het programma verwerkt. Verder werken deelnemers aan opdrachten die, waar mogelijk, betrekking hebben op eigen casussen. Dit maakt de training praktisch toepasbaar, want je krijgt de kans om aan de slag te gaan met uitdagingen en vraagstukken van jou en je collega’s.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Inleiding Accessible Design Patterns
 • Inleiding Accessible Form Patterns
 • Toegankelijkheid en Universal Design
 • Toegankelijkheid en UX: ontwerpen voor toegankelijkheid
 • Toegankelijke navigatie: koppen en navigatiepunten
 • Pagina-opbouw en structuur
 • Huisstijl en kleurcontrast
 • Toegankelijkheid grafische objecten, infographics en data
 • Testen: tools afgestemd op US en UI zoals contrastanalyse en plug-ins voor ontwerptools

Kosten en voorwaarden

De kosten voor deze training bedragen 795 euro, exclusief btw.
Op deze training zijn de voorwaarden van opleidingspartner Firm Ground van toepassing.

Ledenkorting: Werk jij bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van Verzekeraars? Dan krijg je 10% korting. Schrijf je in met jouw zakelijke e-mail om te korting te ontvangen.
Check of jouw organisatie lid is van het Verbond.

Training - Toegankelijkheid voor UX/UI designers (technisch)
De registratie voor deze training verloopt via Firm Ground
INSCHRIJVEN

 

Inschrijven

De links naar de inschrijfpagina's vind je in bij informatie per training, of klik op de onderstaande links:

Over Firm Ground

Firm Ground is een full service bureau voor digitale toegankelijkheid en helpt organisaties met het krijgen van grip op de kwaliteit van online dienstverlening en informatie. Denk aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en bouwkwaliteit. Firm Ground helpt organisaties met het opbouwen van kennis, het verzamelen van feiten voor goede beslissingen, het professionaliseren van online teams en het aanpassen van de organisatie om digitaal goed te regelen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de opleidingen en trainingen die op de website van de Insurance Academie staan? Neem dan contact op met: