Skip to Content

Vermogensbeheer voor beleidsbepalers (Nyenrode)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De professionalisering van de aansturing van vermogensbeheer is de afgelopen jaren zowel in de pensioen- als in de verzekeringssector toegenomen. Door de nieuwe wetgeving en de aansturing van De Nederlandsche Bank gaan zaken als beleggingsbeleid, countervailing power, procesbeschrijvingen, heldere kaders voor het bestuur bij verzekeraars en pensioenfondsen steeds meer op elkaar te lijken.

Van een bestuur wordt verwacht dat ze heldere kaders schetsen voor deze zaken. Goede processtappen en het expliciteren van die stappen wordt steeds belangrijker voor een prudent beleggingsbeleid.

Om beleidsbepalers hierin te ondersteunen heeft Nyenrode het programma 'Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de verzekerings- en pensioensector' ontwikkeld.

 

Het programma

Het programma richt zich op actuele ontwikkelingen in de verzekerings- en pensioensector, de academische beleggingstheorie en risicomanagement. In dit programma komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beleggingskaders voor beleidsbepalers;
 • ALM in één dag;
 • Investment cases en mandaten;
 • Vermogen in beheer - balans - en risicomanagment in de praktijk;
 • Vermogen in beheer - actuele beleggingsthema's;
 • Vermogen in beheer - ben jij in control?;
 • Afstuderen met een casus en enkele bijzondere lezingen ter overweging.

Het programma omvat zeven modules gedurende een periode van zeven maanden. Voor diegene die dat wensen is er een extra studiedag over de Beleggingsinstrumenten bij te boeken.

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en is terug te vinden in de brochure.

Voor wie?

 • Leden van de beleggins(advies)commissies van verzekeraars, pensioenfondsen en NGO’s;
 • Bestuurders en (mede)beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector die direct of indirect met vermogensbeheer te maken hebben;
 • Adviseurs van beleggingsadviescommissies;
 • Vermogensbeheerders die de taal en bestuurlijke dynamiek van de pensioenfondsen en verzekeraars beter willen leren kennen.

Wat levert het programma op?

 • Als deelnemer ben je na afloop van het programma in staat de juiste vragen te stellen - voor de leden van de beleggingscommissies is dat aan de fiduciair en de vermogensbeheerders;
 • Je kan heldere kaders vaststellen voor het beleggingsbeleid;
 • Je hebt meer countervailing power ten opzichte van de beleggingscommissie;
 • Je bent in staat kritisch door te vragen;
 • Kortom: Je vergroot je inzicht, het toepassen in de praktijk, het verbreden van competenties, het kunnen maken van afwegingen en het volwaardig deelnemen aan de besluitvorming binnen een verzekeraar of pensioenfonds.

Actualiteit van het programma

Nyenrode houdt nadrukkelijk rekening met de (veranderende) deskundigheids- en geschiktheidseisen die DNB en AFM hebben geformuleerd. Om deze reden wordt het programma jaarlijks geüpdate. Na afronding van het programma voldoe je als deelnemer aan het vereiste (hoogste) deskundigheidsniveau en beschik je over de laatste kennis op het gebied van vermogensbeheer.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het programma of wil je je inschrijven? Klik dan op onderstaande knop. Door op de knop te klikken wordt je doorgeleidt naar de website van onze opleidingspartner Nyenrode.

Nyenrode en het Verbond

Het Verbond van Verzekeraars werkt sinds 2011 samen met het Nyenrode Center for Insurance aan verschillende opleidingsprogramma's die bijdragen aan het versterken van het vakmanschap in de verzekeringsbranche. In 2020 is daar het programma Vermogensbeheer voor beleidsbepalers van verzekeraars bij gekomen. 

De combinatie van de samenwerking is krachtig. Het Verbond van Verzekeraars is een brancheorganisatie die zich intensief inzet voor de belangen van haar leden en de vraagstukken in de verzekeringssector. Nyenrode Business Universiteit is opgericht door ondernemers en weet als geen ander de vertaalslag te maken van vandaag leren naar morgen toepassen.

Onze Partner

Heeft u vragen?

Wil je meer weten over deze opleidingen en trainingen? Ik beantwoord graag je vragen!