Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nyenrode PE-programma ‘Deskundigheidsbevordering voor Verzekeraars’ ook interessant voor Commissarissen

Datum:
wk-big-img-10.jpg

Volgens artikel 3:8 Wft van het Burgerlijk Wetboek moeten verzekeraars beschikken over deskundige bestuurders en commissarissen. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in het vertrouwen van de consument in de financiële sector. Met de opleiding ‘PE-programma Deskundigheidsbevordering 2019 – 2020’ van Nyenrode en het Verbond blijf je up-to-date.

Om de deskundigheid van bestuurders en toezichthouders te blijven waarborgen, toetst De Nederlandsche Bank (DNB) op geschiktheid en betrouwbaarheid volgens de ‘Beleidsregel Geschiktheid 2012’ van DNB en de AFM. Kandidaten worden beoordeeld op voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie te vervullen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. bestuur, organisatie en communicatie, inclusief sturing geven aan processen, taakgebieden en medewerkers, en het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder;

2. producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;

3. beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;

4. evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij de belangen van klanten en de relatie met andere stakeholders een centrale positie innemen.

Up-to-date
In de Gedragscode Verzekeraars (gedragsregel 18) onderstreept het Verbond het belang van betrouwbare, deskundige bestuurders en interne toezichthouders. Om verzekeraars hierin te ondersteunen heeft het Verbond samen met Nyenrode het permanente educatieprogramma ‘PE-programma Deskundigheidsbevordering Bestuurders & Toezichthouders van Verzekeraars’ ontwikkeld. Hiermee wordt je als bestuurder of toezichthouder in staat gesteld je sectorkennis up-to-date te houden.

Meer weten of inschrijven?
Wil je meer weten over deze opleiding, data of investering? Of meteen inschrijven? Klik hier.

Afsluiting Verbondscourse 2019 1.jpg

Vakkennis

Verbondscourse 2019 afgesloten met pittige discussie

Gisteren werd de Verbondscourse 2019 afgesloten. De deelnemende managers en (aankomende) directieleden keken terug op het programma.

IMG_0671.jpg

Verzekeringsthema's

Insurance Academy event: De boef de baas door meer te delen

“Wat kan, wat mag en wat willen we zelf?” Dat waren de woorden waarmee Richard Weurding het Insurance Academy event ‘De boef de baas’ over fraude opende.

shutterstock_365048603.jpg

Vakkennis

Opleiding Next Insurance Professional 11 september weer van start!

De opleiding De Next Insurance Professional van de Insurance Academy in samenwerking met NIBE/SVV gaat weer van start. Schrijf je nu in!

Cookies

{cookieText}