}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nyenrode PE-programma ‘Deskundigheidsbevordering voor Verzekeraars’ ook interessant voor Commissarissen

Datum:
wk-big-img-10.jpg

Volgens artikel 3:8 Wft van het Burgerlijk Wetboek moeten verzekeraars beschikken over deskundige bestuurders en commissarissen. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in het vertrouwen van de consument in de financiële sector. Met de opleiding ‘PE-programma Deskundigheidsbevordering 2019 – 2020’ van Nyenrode en het Verbond blijf je up-to-date.

Om de deskundigheid van bestuurders en toezichthouders te blijven waarborgen, toetst De Nederlandsche Bank (DNB) op geschiktheid en betrouwbaarheid volgens de ‘Beleidsregel Geschiktheid 2012’ van DNB en de AFM. Kandidaten worden beoordeeld op voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie te vervullen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. bestuur, organisatie en communicatie, inclusief sturing geven aan processen, taakgebieden en medewerkers, en het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder;

2. producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;

3. beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;

4. evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij de belangen van klanten en de relatie met andere stakeholders een centrale positie innemen.

Up-to-date
In de Gedragscode Verzekeraars (gedragsregel 18) onderstreept het Verbond het belang van betrouwbare, deskundige bestuurders en interne toezichthouders. Om verzekeraars hierin te ondersteunen heeft het Verbond samen met Nyenrode het permanente educatieprogramma ‘PE-programma Deskundigheidsbevordering Bestuurders & Toezichthouders van Verzekeraars’ ontwikkeld. Hiermee wordt je als bestuurder of toezichthouder in staat gesteld je sectorkennis up-to-date te houden.

Meer weten of inschrijven?
Wil je meer weten over deze opleiding, data of investering? Of meteen inschrijven? Klik hier.

Collegezaal 2 (groot).JPG

Nieuwe leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam

In september start de nieuwe Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam. De leergang is ontwikkeld door ACIS en het Eggens Instituut van de UvA.

mathijsbouman.jpg

Vakkennis

Mathijs Bouman: “Als China hoest, is de hele wereld verkouden”

Econoom en columnist Mathijs Bouman weet wel hoe hij een volle zaal kan boeien. Bouman voorspelt een risicovol 2019, met “flinke buien en hier en daar een meevaller”.

_DSC6333.jpg

"Lekker, we zijn verzekerd!"

Deze week ontvangen meer van 16.000 kinderen in groep 7 en 8 de gastles Fix je Risk over verzekeren.

Cookies

{cookieText}