Save the date - Algemene ledenvergadering Verbond op 24 juni 2020

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Save the date - Algemene ledenvergadering Verbond op 24 juni 2020

Datum:
Members only.jpg

Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars

De jaarlijkse voorjaars-ALV is dit jaar op woensdag 24 juni tussen 15.00 en 16.30 uur.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom de Coronacrisis vindt deze ALV geheel digitaal plaats.

Tijdens deze vergadering wordt uiteraard stilgestaan bij de Coronacrisis en de impact daarvan op onze sector. Verder staan op de agenda onder andere de doorontwikkeling van de toetsing zelfregulering, de jaarrekening 2019 en de presentatie van de financiële jaarcijfers door het CVS.

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Bestuur en directie van het Verbond hopen ook u te mogen begroeten en u achter uw beeldscherm aan te treffen.

Meer informatie over de ALV verschijnt binnenkort op onze website. Dan ook kunt u zich ook voor de livestream aanmelden. Over de werking van de livestream en het verloop van digitale stemprocedures wordt u te zijner tijd apart geïnformeerd.
Houd daarom de website én onze nieuwsbrief in de gaten.

En noteer datum en tijd alvast in uw agenda!

Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deelname aan de livestream staat tevens open voor leden van diverse sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.

Uiteraard zal het slechts voor één persoon per maatschappij mogelijk zijn om aan stemmingen deel te nemen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond).

Nieuwe Normaal_shutterstock_1712358022.jpg

Vakkennis

Kijk het vierde webinar met Nyenrode terug 'Het nieuwe normaal, de impact voor verzekeraars'

Nu veel bijeenkomsten vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan, organiseren het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit een serie webinars over actuele thema’s in crisistijd. Kijk nu het vierde webinar 'Het nieuwe normaal, de impact voor verzekeraars' terug.

Online Business_shutterstock_289892402.jpg

Vakkennis

Kijk het derde webinar met Nyenrode over Online Business in tijden van crisis terug

Nu veel bijeenkomsten vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan, organiseren het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit een serie webinars over actuele thema’s in crisistijd. Kijk nu het derde webinar 'Online Business in tijden van crisis, kansen en bedreigingen' terug.

Crisis management_shutterstock_75231556.jpg

Vakkennis

Kijk het tweede webinar met Nyenrode over crisismanagement terug

Nu veel bijeenkomsten vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan, organiseren het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit een serie webinars over actuele thema’s in crisistijd. Kijk nu het tweede webinar 'Crisismanagement en governance in de praktijk' terug.