Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

“Medewerkers bepalend voor innovatiekracht verzekeringssector”

​Ondernemerschap en klantgerichtheid: het zijn de twee kerncompetenties die medewerkers in de verzekeringsbranche nodig hebben om in de toekomst van waarde te zijn voor hun bedrijf. Dat bleek tijdens de trendavond ‘Versterken van Innovatiekracht’ die het Verbond maandag organiseerde.

Op de trendavonden die de Insurance Academy van het Verbond meerdere keren per jaar organiseert, presenteren deskundigen hun visie over een toekomstgericht onderwerp. De afgelopen keren stond veelal de technische en zakelijke kant van innovatie centraal, zoals onder meer de mogelijkheden van de blockchain, de deeleconomie, Internet of Things en robotisering. Afgelopen maandag ging het over het menselijke vermogen om te innoveren. Welke kwaliteiten en vaardigheden hebben medewerkers in de sector nodig om alle veranderingen te dragen en innovatie te bevorderen?

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid

In de voorbije periode hebben opleiders van verzekeraars binnen het Verbond onder begeleiding van Schouten & Nelissen de kerncompetenties vastgesteld. Die helpen bij het voeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid en worden ingezet voor het behoud en de ontwikkeling van de medewerkers en bij het werven van nieuw talent.
Jan Harmen Rietman die het proces namens Schouten & Nelissen begeleidde, ging nader in op de bevindingen. Hij onderstreepte dat nieuwe competenties niet in de plaats komen van vaardigheden die nu al van medewerkers worden gevraagd, maar dat bepaalde accenten anders komen te liggen. Hij ziet de meer rationele en op logica gebaseerde competenties als taakgerichtheid, voortgangsbewaking en planning en organisatie verschuiven naar eigenschappen die meer van de verbeeldingskracht vragen, zoals creativiteit, inlevingsvermogen, samenwerking en klantgerichtheid.

Innovatiekracht

Voorafgaand aan Rietmans presentatie van de kerncompetenties gaf innovatiehoogleraar Jeff Gaspertsz van de Nyenrode Business Universiteit de aanwezigen een serie voorbeelden en praktische tips om de innovatiekracht van hun organisatie te vergroten. Een van zijn kernboodschappen: concentreer je op kleine dingen waarmee je nu al kunt beginnen. Gaspertsz riep managers op hun medewerkers voortdurend te stimuleren vragen te stellen. “Als kind hebben we allemaal met verwondering naar de wereld gekeken. Het lijkt wel alsof we die verwondering een beetje kwijtraken. Blijf die basale vragen stellen, ook als de antwoorden daarop lastig zijn. Laat uw mensen letten op dingen die hen opvallen, die beter kunnen. Als je regulier aandacht besteed aan die vragen en er waar mogelijk iets mee doet, vergroot dat ieders betrokkenheid. Het zorgt voor een breder blikveld bij de medewerkers, waardoor ze anders naar de dingen gaan kijken. En dat draagt weer bij aan de innovatiekracht.”

Workshops

Tijdens de discussie na afloop van de presentaties ging het vooral over de implementatie. Het Verbond organiseert in het najaar een aantal workshops waar aangesloten verzekeraars informatie krijgen over het toetsen van de competenties en de verankering ervan in de eigen organisatie.

Meer over dit onderwerp

Nieuwsbericht 6-7-2017