Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Nog 400 dagen …

​Vanaf morgen kan het aftellen beginnen. Dan is het nog precies 400 dagen voordat de nieuwe Europese privacywetgeving in werking treedt. Niet voldoen aan de regels, die in de vorm van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht worden, kan leiden tot boetes van (maximaal) twintig miljoen euro.

De Europese AVG vervangt de nationale Wet bescherming persoonsgegevens. Kort samengevat krijgen mensen meer (privacy)rechten en organisaties, waaronder verzekeraars, meer plichten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen vooral meer verantwoordelijkheid om aan te tonen dat ze zich aan de wet houden. De Autoriteit Persoonsgegevens raadt organisaties aan om op tijd te beginnen. Om ze op weg te helpen, heeft de autoriteit tien stappen op een rij gezet. Dit tienstappenplan bestaat onder meer uit bewustwording in de eigen organisatie.

Het Verbond heeft op een speciale pagina voor zijn leden over de invoering van de AVG een tijdlijn geplaatst, waarin de belangrijkste markeerpunten op een rij zijn gezet. In juni organiseert het Verbond twee themasessies over de praktische invulling van de nieuwe wetgeving.

Nieuwsbericht 19-4-2017