Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Statement Verbond van Verzekeraars inzake Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekering Wft
Het Verbond heeft kennis genomen van de inhoud van de zojuist gepubliceerde consultatieversie van de Ministeriële Regeling met daarin de schalingsfactor voor het Theoretisch Solvabiliteit Criterium (TSC). Het TSC is een additionele voorwaarde voor Nederlandse levensverzekeraars om dividend te kunnen uitkeren. Binnen het TSC bepaalt de zogenaamde schalingsfactor de zwaarte van de TSC-eis.
 
Het voorstel brengt voor het eerst duidelijkheid over de hoogte van deze schalingsfactor. De wijze van bepaling van deze belangrijke factor is tot dusverre echter niet transparant en voor verzekeraars en beleggers in verzekeraars moeilijk te doorgronden. Ook het Verbond heeft hierin geen inzicht gekregen. Daarom zal het Verbond de Regeling en in het bijzonder de schalingsfactor in de komende periode eerst intensief bestuderen en consequenties in kaart brengen en daarna met een meer gedegen inhoudelijke consultatiereactie komen.
 
Het Verbond betwijfelt nut, noodzaak en timing van de TSC-Regeling. Het huidige Nederlandse regime is reeds een van de strengste in Europa, terwijl de solvabiliteitspositie van de verzekeringssector goed is. Bovendien is Europese besluitvorming over de nieuwe solvabiliteit wetgeving (Solvency II) vergevorderd en kan naar het zich laat aanzien nog dit kwartaal worden afgerond. Het Verbond constateert dat de Bpr 2014 en TSC/schalingsfactor daardoor feitelijk maar voor een zeer korte periode van kracht zouden zijn. Hierdoor wordt de Nederlandse verzekeringssector met aanzienlijke onnodige administratieve lasten opgezadeld.
 
Door in Nederland nu te kiezen voor een eigen nationaal TSC-regime kunnen Nederlandse verzekeraars in een nadelige concurrentiepositie worden gebracht bij het aantrekken van vermogen ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten. Hierdoor wordt het level playing field tussen Europese verzekeraars verder verstoord.
 

Contactpersoon

Rudi Buis

0703338707  /  0620561521
Statement 18-10-2013
Trefwoorden:
Solvency