Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Verbond roept Europese Commissie op UFR later te herzien
Het Verbond heeft kennisgenomen van het voornemen van EIOPA om de berekeningswijze - en daarmee de hoogte van de Ultimate Forward Rate (UFR) - aan te passen. Het Verbond roept de Europese Commissie op de door EIOPA voorgestelde aanpassing van de UFR niet op korte termijn door te voeren, maar te wachten tot de volledige herziening van Solvency II. Het Verbond sluit zich aan bij eerdere oproepen van het Europees Parlement en de Europese Commissie richting EIOPA om de UFR niet in isolatie te herzien.

De Europese toezichtautoriteit EIOPA heeft vandaag een voorstel gepubliceerd om de methodologie voor de berekening van de UFR te wijzigen. De UFR is het renteniveau waar op de lange termijn de rekenrente naar toebeweegt. Daarmee berekenen verzekeraars de huidige waarde van hun (verre) toekomstige verplichtingen. en heeft daardoor invloed op de solvabiliteitspositie van verzekeraars. De UFR stond op 4,2 procent en zou, als het voorstel van EIPOA wordt geïmplementeerd, per 1 januari 2018 worden verlaagd naar 4,05 procent. Gebaseerd op de methodologie zou de UFR feitelijk uitkomen op 3,65 procent maar het voorstel houdt ook in dat jaarlijkse wijzigingen gemaximeerd zijn op 0,15 procentpunt. Solvency II is pas sinds 1 januari 2016 formeel van kracht. Het Verbond vindt het onverstandig om zo kort na introductie van nieuwe regels een dergelijk fundamenteel onderdelen te herzien.

Het Verbond benadrukt overigens dat een UFR van 4,2 procent niet betekent dat er ook gerekend wordt met een rente van 4,2 procent. Bij de huidige UFR van 4,2 procent lag de 50-jaarsrente, waarmee voor verplichtingen over 50 jaar gerekend moet worden, eind februari onder de 2,7 procent. De 10-jaarsrente ligt zelfs onder de 0,6 procent [1].

Bekijk UFR in samenhang

Verzekeraars zijn er nog steeds voorstander van om de UFR in samenhang te bekijken met andere factoren die de rekenrente mede bepalen. Volledige evaluatie van het pakket met zogenoemde lange termijn garantie maatregelen (LTG-maatregelen) in Solvency II staat gepland voor 2020. Samen met de LTG maatregelen bepaalt de UFR de rekenrente. Het is daarom logisch om een herziening van de UFR in samenhang met de herziening van de LTGA maatregelen uit te voeren.


Dutch Association of Insurers calls on Commission to postpone UFR review

 
The Dutch Association of Insurers has taken note of the intention of EIOPA to change the meth-odology to calculate, and with that the level of, the Ultimate Forward Rate (UFR). The Association calls on the EC not to implement the suggested changes of the UFR on the short term, but to wait until the full review of Solvency II. This position of the Dutch Association is in line with previous statements of the European Parliament and the European Commission not to review the UFR in isolation.
 
EIOPA has published today a proposal to change the methodology of the calculation of the UFR. The UFR is the level to which the long term interest rate, that is used by insurers to calculate their liabili-ties, is moving to in infinity. The level of the UFR is of relevance for the calculation of the available and required capital of an insurer. The current level of the UFR is 4.2 percent and, if the proposed changes by EIOPA would be implemented, should be lowered to 4.05 percent by 1 January 2018. Based on the proposed methodology the UFR should actually be 3.65 percent but the annual chang-es are also maximised at 0.15 percentpoint.  Solvency II just came into force on 1 January 2016. The Dutch association of insurers finds it unwise to change such a fundamental part of the new legislation so soon after the introduction.

The Dutch Association of Insurers highlights that a UFR of 4.2 percent does not mean that insurers currently calculate their liabilities at an interest rate of 4.2 percent, on the contrary. At the current level of 4.2 the 50 year interest rate used to calculate liabilities over 50 years is below 2.7%. The 10 year interest rate is even lower and currently below 0,6% %[1]

Review UFR in coherency

Dutch insurers support a possibe review of the UFR only in coherency with other elements of Solven-cy II. Together with the Long Term Guarantee (LTG) measures the UFR is a crucial element in the total package that was developed at the introduction of Solvency II in 2016. The review of the LTG measures is planned for 2020. Together with the LTG measures the UFR determines the interest rate. Therefore it is sensible to review the UFR only in coherency with the LTG measures.
 


[1] Risk Free Rate without VA end of February 2017, Source: https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
 

Contactpersoon

Rudi Buis

0703338707  /  0620561521
Persbericht 5-4-2017