Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

Verkenning herziening Wft goed initiatief

Het Verbond juicht het initiatief van het ministerie van Financiën toe om te verkennen in hoeverre de Wft kan worden herzien. Het is belangrijk om aan te sluiten op Europese ontwikkelingen en te voorkomen dat de Wft onnodig nog omvangrijker en complexer wordt. Wij pleiten er onder andere voor om sectorspecifieke regels op te nemen in afzonderlijke sectorale wetten, waarin zoveel mogelijk dynamische verwijzingen zijn opgenomen naar Europese wetgeving: een soort “spoorboekje” dat een goed overzicht geeft. Vooral kleinere maatschappijen en nieuwe toetreders (fintech) zullen daar een groot voordeel bij hebben. Bovendien is dan sneller duidelijk welke (extra) regels “Nederlands” zijn.
 

Contactpersoon

Luuk van der Scheer

0703338696
Nieuwsbericht 27-2-2017
Trefwoorden:
Toezicht

Dossiers:
Toezicht