Cijfers over...

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Vanaf 2017 verschijnt Verzekerd van Cijfers op een andere manier dan u gewend bent. De verschillende grafieken worden namelijk door het jaar heen bij de betreffende verzekeringsthema's geplaatst. Houd deze pagina's dus goed in de gaten! Op deze pagina vindt u een overzicht van de geplaatste grafieken.

Cijfers over... brand

Onderstaande grafieken kunt u ook vinden op de pagina Veiligheid in en rond het huis.

Cijfers over... motorrijtuigen

Onderstaande grafieken kunt u ook vinden op de pagina Verkeersveiligheid.

Cijfers over... levensverzekeringen

* In 2016 waren deze nog nader onderverdeeld in branches (collectief/individueel) en productclusters (beleggingsverzekeringen, verzekeringen in geld en spaarkassen), maar die onderverdeling is niet langer beschikbaar.

* Toelichting cijfer schadeverzekeraars in 2016: er is sprake van een groot verschil ten opzichte van 2015 als gevolg van de invoering van Solvency II.

* Actief betekent dat een verzekeringsmaatschappij in dat jaar omzet boekt (bruto geboekte premie).
** Toelichting cijfers 2016: er is sprake van een groot verschil ten opzichte van 2015 als gevolg van de invoering van Solvency II.

Overige cijfers

Onderstaande grafieken bevatten onder meer cijfers over particuliere schadeverzekeringen aangaande aansprakelijkheid, reis en rechtsbijstand.