Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Testpagina

Cijfers over... levensverzekeringen

* In 2016 waren deze nog nader onderverdeeld in branches (collectief/individueel) en productclusters (beleggingsverzekeringen, verzekeringen in geld en spaarkassen), maar die onderverdeling is niet langer beschikbaar.

* Toelichting cijfer schadeverzekeraars in 2016: er is sprake van een groot verschil ten opzichte van 2015 als gevolg van de invoering van Solvency II.

* Actief betekent dat een verzekeringsmaatschappij in dat jaar omzet boekt (bruto geboekte premie).
** Toelichting cijfers 2016: er is sprake van een groot verschil ten opzichte van 2015 als gevolg van de invoering van Solvency II.