Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Autobussen bedrijfsschade autobussen (bedrijfsregeling 5)

Deze bedrijfsregeling bepaalt dat de (bij Koninklijk Nederlands Vervoer aangesloten) eigenaar van een autobus een vaste dagvergoeding van de aansprakelijke verzekeraar krijgt als zijn autobus door een ongeval buiten bedrijf raakt. Deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.
Met het KNV is overeengekomen dat de vergoeding van bedrijfsschade jaarlijks zal worden aangepast aan de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer. Dit houdt in dat de te vergoeden bedrijfsschade voor schadegevallen na 1 juli 2019 € 133,- per dag bedraagt (dit was € 131,- in 2018).
 

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 1994
Bindend voor motorrijtuigenverzekeraars
Bijlages Circulaire 'Stilstandschade autobussen per 1 juli 2019'

 

;