Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Claims op individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (protocol)

Het Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is er op gericht de rechten van de verzekerden en de (informatie)verplichtingen van verzekeraars duidelijk te formuleren, zonder in het schadebehandelingsbeleid van de individuele verzekeraar te treden. In het protocol worden vaste communicatiemomenten benoemd en de daarbij behorende informatieverstrekkingen.

Bekijk het document

Ingangsdatum juni 2016
Bindend voor Voor de verzekeraars die lid zijn van het Verbond die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden.
Bijlages Geen
;