Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Collectieve waardeoverdracht 2019 (protocol en modelovereenkomst)

Collectieve waardeoverdracht is niet tot in detail in regelgeving vastgelegd en pensioenuitvoerders hanteren hun eigen procedures. Daardoor zijn collectieve waardeoverdrachten vaak complexe en langdurige processen. De sector vindt dat dit proces vereenvoudigd moet worden. Dit moet resulteren in lagere kosten, zowel bij uitvoerders als bij adviseurs - en dus ook bij werkgevers. Bovendien worden pensioenen sneller overgedragen tussen uitvoerders, wat positief is voor deelnemers. Om dit te bewerkstelligen is binnen het Verbond een protocol collectieve waardeoverdracht opgesteld met daarbij een modelovereenkomst.

Lees het protocol collectieve waardeoverdracht

Gebruik de modelovereenkomst collectieve waardeoverdracht

Ingangsdatum 1 januari 2019  ​
Bindend voor Partijen die de 2e pijler pensioenproducten aanbieden
Bijlages Modelovereenkomst collectieve waardeoverdracht

 

 

;