Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Complianceregeling Mededinging (geldend voor het Verbond)

Verzekeraars werken aan een branche die zichtbaar en controleerbaar vrij is van ongeoorloofde mededingingsbeperkingen. Doel van de Complianceregeling Mededinging is te bevorderen dat het Europese en Nederlandse mededingingsrecht strikt worden nageleefd binnen het Verbond van Verzekeraars.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 juli 2007
Bindend voor alle medewerkers van het Verbond van Verzekeraars en medewerkers van verzekeraars die deelnemen in Verbondsgremia.
Bijlages  geen

 

;