Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Gedragscode Geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen

In deze gedragscode hebben verzekeraars afgesproken om een verzekeringspolis na de looptijd niet stilzwijgend te verlengen. Bovendien is de duur van een verzekering gemaximeerd op één jaar, tenzij de particuliere verzekerde en de verzekeraar iets anders afspreken. Na dat jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
 
De regeling is op 1 januari 2016  inwerking getreden en vervangt de “Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen bij particuliere schade- en inkomensverzekeringen”  uit 2013. De oude Gedragscode kende een looptijd van steeds drie jaar. Om een eventuele wijziging door te voeren is deze termijn tamelijk lang. In de nieuwe Gedragscode is deze termijn gehalveerd. Als er na 18 maanden geen aanleiding tot wijziging is, zal de Gedragscode stilzwijgend worden verlengd met een zelfde periode. Er zijn geen verdere inhoudelijke wijzigen doorgevoerd ten opzichte van de regeling uit 2013.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2019
Bindend voor Schadeverzekeraars (exclusief zorgverzekeraars) en inkomensverzekeraars die verzekeringen aan particulieren aanbieden.
Bijlages Geen
;