Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek geeft de beginselen aan die een verzekeraar in acht moet nemen bij het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek. Dit is een onderzoek waarbij bijzondere onderzoeksmethoden of -middelen worden gebruikt, die inbreuk (kunnen) maken op de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene.

Bekijk het document

Ingangsdatum 21 december 2011
Bindend voor Alle leden van het Verbond van Verzekeraars. Ook is deze gedragscode van toepassing op particuliere onderzoeksbureaus die persoonlijke onderzoeken uitvoeren in opdracht van een verzekeraar.
Bijlages Geen
;