Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Intermediaire Pools (protocol)

In een intermediaire pool worden risico’s gespreid over meerdere verzekeraars. Het Protocol Intermediaire Pools biedt richtsnoeren voor een vanuit mededingingsrechtelijk perspectief verantwoorde bedrijfsvoering.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2011
Bindend voor schadeverzekeraars (exclusief zorgverzekeraars)
Bijlages Omvang relevante markten 2018
Voorgaande overzichten: 20172016, 2015, 2014, 20132012, 2011, 2010 en 2009). 

 

;