Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Kapitaaloverdrachten stroomlijning (protocol)

De overdracht van kapitaal tussen financiële instellingen kan tijdrovend zijn, waardoor klanten kunnen worden geconfronteerd met nadelige financiële consequenties. Daarom hebben de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten opgesteld. Het protocol beoogt het overdrachtsproces en de communicatie met de klant te verbeteren.

Bekijk het document

Ingangsdatum Zie protocol.  
Bindend voor Levensverzekeraars (zie het protocol voor de exacte reikwijdte). De lijst met deelnemende verzekeraars vindt u hier.
Bijlages Log in om de benodigde bijlagen te downloaden.
;