Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Klachtenbehandeling intern (richtlijnen)

De richtlijnen interne klachtenprocedure van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevatten verplichtingen voor verzekeraars over klachtbehandeling. De richtlijnen hebben tot doel consumenten te beschermen door minimale vereisten voor te schrijven, waaraan een interne klachtenprocedure moet voldoen.

Meer weten over hoe verzekeraars omgaan met klachten? Bekijk dan het onderdeel Klachten en tuchtrecht op deze website.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 april 2007
Bindend voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars die verzekeringen aan consumenten aanbieden. Zorgverzekeraars hebben op grond van de Zorgverzekeringswet een aparte, wettelijk verplichte interne klachtenprocedure.
Bijlages  geen
;