Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Knock for knock (overeenkomst)

De Knock for knock overeenkomst regelt dat pleziervaartuigverzekeraars cascoschaden die worden veroorzaakt door derden niet onderling verhalen. Doel is om op die manier de verhaalskosten die verzekeraars anders zouden moeten maken, te beperken. De overeenkomst is van toepassing op cascoschaden tot een bedrag van € 5000.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 maart 2002, maar deze verving eerdere overeenkomsten.
Bindend voor Pleziervaartuigverzekeraars die op dit convenant hebben ingetekend.
Bijlages Geen
;