Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Kostentransparantie (bindend besluit)

In de wet pensioencommunicatie is opgenomen dat pensioenuitvoerders per 1 juli 2016 op hun website informatie over de uitvoeringskosten beschikbaar moeten stellen voor hun actieve deelnemers. In het besluit ‘Uitvoering Pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling’ is nader ingevuld op welke wijze dit dient te gebeuren.  Omwille van de transparantie zijn er met het ministerie SZW en de AFM nadere richtlijnen opgesteld voor het weergeven van de kostensoorten op de website.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 juli 2016
Bindend voor Levensverzekeraars die pensioenregelingen in de tweede pijler aanbieden.
Bijlages Circulaire Kostentransparantie
Q&A
Toelichting
;