Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Lease-auto's en bedrijfsschade (overeenkomst)

In deze bedrijfsregeling is vastgelegd welk bedrag een aansprakelijkheidsverzekeraar vergoedt aan de leasemaatschappij bij bedrijfsschade door stilstand van de lease-auto. In de overeenkomst bedrijfsschade leaseauto’s is bepaald dat de maximale consumentenprijs van leaseauto’s jaarlijks geïndexeerd wordt. De nieuwe maximale consumentenprijs van het schadevoertuig waarover het promillage van 1,45 vermenigvuldigd met de stilstandduur berekend mag worden is per 2018 vastgesteld op € 44.942. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief BPM.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 juli 2011
Bindend voor Motorrijtuigenverzekeraars
Bijlages De bijbehorende circulaire (maart 2018)
;