Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Letselschade (gedragscode)

Deze gedragscode is bedoeld om een transparante en snelle afhandeling van letselschade te bevorderen waarbij het slachtoffer centraal staat. In de gedragscode zijn tien gedragsregels en een medische paragraaf opgenomen die een dergelijke afhandeling moeten waarborgen.

Het addendum Regeling GBL audit zorgt ervoor dat verzekeraars verplicht worden 1x per 3 jaar een audit uit te laten voeren op de nakoming van de GBL. De GLB = Gedragscode Behandeling Letselschade maakt al onderdeel uit van de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Eerder was een audit voor verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verplicht, maar nu deze norm vervalt in het keurmerk is er behoefte om de toetsbaarheid op te nemen in de zelfregulering van het Verbond. Met deze aanvulling in de GBL wordt bereikt dat de hele verzekeringsbranche uniform wordt getoetst.

Bekijk het document

Ingangsdatum

Ingangsdatum addendum
1 januari 2013

1 januari 2019
Bindend voor motorrijtuigenverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars
Bijlages Addendum Regeling GBL

Medische paragraaf behorende bij de Gedragscode Behandeling Letselschade

Meer weten over het beleid van verzekeraars bij de afhandeling van letselschaden?
Bekijk dan het Dossier Letselschade.

;