Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Model-Complianceregeling (Mededinging)

Verzekeraars werken aan een branche die zichtbaar en controleerbaar vrij is van ongeoorloofde mededingingsbeperkingen. Doel van de Model-Complianceregeling Mededinging is te bevorderen dat het Europese en Nederlandse mededingingsrecht strikt worden nageleefd.

Bekijk het document

Ingangsdatum november 2004
Bindend voor Alle leden van het Verbond van Verzekeraars.
Bijlages Geen
;