Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Persoonsgegevens verwerken (gedragscode)

De gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming én de Nederlandse Uitvoeringswet Avg specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt.
 
Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars?
Bekijk dan onze themapagina over Big Data en Privacy.

Bekijk het document

Ingangsdatum 20 juni 2018
 
Bindend voor Alle leden van het Verbond van Verzekeraars
Bijlages Infographic - aanvragen verzekering
Infographic - Voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude en -criminaliteit
;