Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Procesgang Zwaar letsel

​Met de Procesgang Zwaar letsel en het format voor het driegesprek geven aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars nadere invulling aan de bepalingen uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) om zo de behandeling van zware letselzaken te optimaliseren. Deze documenten zijn een uitwerking van de GBL, specifiek voor leden van het Verbond en vormen zo een aanvulling op deze bindende zelfregulering.

De Procesgang Zwaar letsel omvat een beschrijving van het werkproces, waarin duidelijk wordt welke taken en verantwoordelijkheden er bij de rechtsbijstands- en welke bij de aansprakelijkheidsverzekeraar liggen. Het format voor het driegesprek bevat afspraken en spelregels voor dit gesprek tussen slachtoffer, aansprakelijkheids- en de rechtsbijstandverzekeraar, onder andere criteria in welke gevallen zo’n gesprek in ieder geval gehouden moet worden en afspraken over het mandaat voor de schaderegelaar.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2014
Bindend voor Motorrijtuigenverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars.
Bijlages Contactpersonen Procesgang Zwaar letsel
;