Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Regres zorgverzekeraars / aansprakelijkheidsverzekeraars (convenant)

Dit convenant heeft tot doel een vlotte afwikkeling van vorderingen van zorgverzekeraars op aansprakelijkheidsverzekeraars te bereiken. Het gaat om medische kosten die zorgverzekeraars hebben gemaakt als gevolg van een ongeval waarvoor de verzekerde van een aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk is. Ook is in dit convenant een regeling voor de vergoeding van administratiekosten overeengekomen. Het convenant liep eind 2019 af. Verbond en ZN kwamen overeen dat de gemaakte afspraken zouden doorlopen totdat beide partijen een nieuw convenant overeen zouden komen. Per 1 januari is het nieuwe convenant van kracht met een looptijd van drie jaar. Het convenant eindigt op 31 december 2022. Het convenant is bindend voor schade- en zorgverzekeraars die lid zijn van het Verbond dan wel ZN en op dit convenant hebben ingetekend.

Bekijk het document (geldig van 2020 t/m 2022)

Ingangsdatum 1 januari 2020
 Bindend voor schade- en zorgverzekeraars die lid zijn van het Verbond dan wel Zorgverzekeraars Nederland en op dit convenant hebben ingetekend
Bijlages deelnemerslijst aansprakelijkheidsverzekeraars
deelnemerslijst zorgverzekeraars

 

Reglement Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars
Op basis van artikel 6 van het convenant Regres zorgverzekeraars / aansprakelijkheidsverzekeraars is de Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars (hierna te noemen: GRZ) aangewezen tot het geven van beslissingen in geschillen tussen zorg- en aansprakelijkheidsverzekeraars, lid van Zorgverzekeraars Nederland en/of het Verbond van Verzekeraars, die hebben ingetekend op dit convenant. De GRZ zal optreden als geschillencommissie indien genoemde verzekeraars een geschil over de toepassing of interpretatie van het convenant aan de GRZ voorleggen. Het reglement van de GRZ is hier te vinden.

;