Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Tipgelden (convenant)

Het Convenant Tipgelden bevat afspraken tussen politie, het openbaar ministerie en het Verbond van Verzekeraars. Het geeft kaders voor de betaling van tipgelden door verzekeraars, waarmee wordt bijgedragen aan criminaliteitsbestrijding.

Bekijk het document

Ingangsdatum 9 december 2015
Bindend voor Schadeverzekeraars (exclusief zorgverzekeraars)
N.b.: levensverzekeraars en zorgverzekeraars zijn formeel niet gebonden aan dit convenant, maar er is een dringende aanbeveling om – indien bij wijze van uitzondering wel tipgelden ter beschikking worden gesteld – dit convenant wel als kader te beschouwen.
Bijlages Geen
;