Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verhaalsrecht Ziektewet, WAO, WAZ, Wajong en WIA 2016 UWV (convenant)

Sinds 1996 sloot het Verbond convenanten af met (de voorgangers van) het UWV met daarin afspraken over de praktische uitvoering van het verhaalsrecht inzake Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze generieke afspraken maken de afwikkeling van verhaalsvorderingen van het UWV op aansprakelijkheidsverzekeraars eenvoudiger en efficiënter. Verbond en UWV verlengden het convenant dat eind 2016 af liep. Per 1 januari is het nieuwe convenant van kracht met een looptijd van twee jaar. Het convenant eindigt op 31 december 2018 met stilzwijgende verlenging van één jaar.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2017
Bindend voor schadeverzekeraars die lid zijn van het Verbond en hebben ingetekend op het convenant.
Bijlages

deelnemerslijst 
rekenmodule

 

;