Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Volmacht (protocol)

Dit protocol bevat afspraken over een transparante, beheerste en integere bedrijfsvoering door verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Verzekeraars zullen het geven en verlengen van een volmacht afhankelijk stellen van de naleving van dit protocol door de gevolmachtigde agent, al dan niet lid van de NVGA.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2012
Bindend voor leden van het Verbond van Verzekeraars die volmacht geven in de zin van de Wft aan gevolmachtigd agenten
Bijlages  geen

 

;