Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Buitengerechtelijke Kosten, Materieel (convenant)

Dit convenant regelt welke vaste vergoedingen voor buitengerechtelijke kosten een rechtsbijstandsverzekeraar ontvangt van een aansprakelijkheidsverzekeraar bij de afwikkeling van materiële schade voortvloeiend uit een verkeersongeval.
 
Het Convenant Buitengerechtelijke Kosten – Materieel voorziet in de vergoeding in de vorm van een lumpsum. De hoogte van de lumpsum is afhankelijk van het feit of er bij de behandeling van een zaak discussie ontstaat over de afwikkeling van de schade en van het tempo waarin de zaak wordt afgehandeld. Het convenant wordt steeds met één jaar verlengd en de lumpsum wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2019 bedraagt de lumpsum in een zaak zonder discussie € 33,63 (dit was € 32,97 in 2018) en in een zaak met discussie € 308,27 (dit was € 302,22 in 2018). De precieze voorwaarden staan in het convenant beschreven.

N.B.: Wijziging van contactpersoon kunt u doorgeven via dit e-mailadres.

Uitspraken over het Convenant BGK-M door de Geschillencommissie Schadeverzekeraars
Over het Convenant Buitengerechtelijke Kosten – Materieel zijn nog geen uitspraken gedaan door de Geschillencommissie.

Bekijk het document

Bekijk ook

Ingangsdatum 1 januari 2014
Bindend voor rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeraars die op het convenant hebben ingetekend.
Bijlages deelnemerslijst

 

;