}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Collectieve afkoop regresrecht AWBZ 2011 – 2014 (convenant)

Op 1 juli 1999 is het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingevoerd. Dit recht geeft de overheid de bevoegdheid om AWBZ-kosten als gevolg van een ongeval waarvoor iemand aansprakelijk is, te verhalen. Met dit convenant vindt de afwikkeling van het regresrecht AWBZ door middel van een vastgesteld bedrag plaats.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2011
Bindend voor Schadeverzekeraars die op dit convenant hebben ingetekend.
Bijlages Geen
;

Cookies

{cookieText}