}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Regeling Administratiekosten (convenant)

Evaluatie convenant 'Regeling Administratiekosten'


Het Verbond heeft het convenant 'Regeling Administratiekosten' geëvalueerd, met als uitkomst dat de regeling voor een jaar ongewijzigd wordt verlengd en per 1 april 2019 een nieuwe versie beschikbaar zal zijn waar partijen op kunnen intekenen.
Deze circulaire is bedoeld om u nader over de uitkomsten van de evaluatie te informeren. 


Convenant Regeling Administratiekosten per 1 april 2019

Dit convenant heeft tot doel onzekerheid over de verhaalbaarheid van administratiekosten en geschillen hierover te voorkomen bij het verhalen van onverzekerde materiële schade aan motorrijtuigen op een aansprakelijke partij. Het convenant is gesloten tussen aansprakelijkheidsverzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers. Het convenant is alleen van toepassing bij schades aan voertuigen die onderdeel uitmaken van een wagenpark waarvan de intekenaar beheerder of eigenaar dan wel diens belangenbehartiger is.
In 2018 is het convenant herzien en per 1 februari 2018 opgezegd. Per 1 april 2019 geldt het nieuwe convenant.  De doorgevoerde wijziging betreft het schrappen van de jaarlijkse indexatie, waarmee de lumpsumvergoeding op een bedrag van € 80,- is bevroren.

Intekenen is mogelijk voor:

  • professionele beheerders en eigenaars van collectieve parken van WAM-plichtige motorrijtuigen, bestaand uit meer dan 10 objecten van één eigenaar en;
  • professionele belangenbehartigers die er hun (neven)beroep of (neven)bedrijf van hebben gemaakt om voor genoemde beheerders of eigenaars niet-verzekerde cascoschade aan genoemde objecten te verhalen op aansprakelijke partijen, voor zover die beheerders, eigenaars en belangenbehartigers een professionele organisatie voor schaderegeling in stand houden.

Wij vragen u naast een intekenformulier ook informatie te sturen waaruit blijkt dat u voldoet aan de hiervoor genoemde eisen.

Inwerkingtreding
Het gewijzigde convenant treedt op 1 april 2019 in werking en heeft een looptijd van één jaar met een mogelijkheid van stilzwijgende verlenging tegen dezelfde voorwaarden.

Bekijk het document

Ingangsdatum

1 april 2019


 

Bindend voor Alle verzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers die op dit protocol hebben ingetekend.
Bijlages Intekenformulier

 

Convenant Regeling Administratiekosten, geldig tot 1 april 2019 

Dit convenant heeft tot doel onzekerheid over de verhaalbaarheid van administratiekosten en geschillen hierover te voorkomen bij het verhalen van onverzekerde materiële schade aan motorrijtuigen op een aansprakelijke partij. Het convenant is gesloten tussen aansprakelijkheidsverzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers. Het convenant is alleen van toepassing bij schades aan voertuigen die onderdeel uitmaken van een wagenpark waarvan de intekenaar beheerder of eigenaar dan wel diens belangenbehartiger is.

Het convenant Regeling Administratiekosten wordt per 1 april 2018 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2017 € 78,68) is conform de bepaling in artikel 10 van het convenant gewijzigd. Per 1 april 2018 bedraagt de lumpsumvergoeding € 80,02 (een stijging van 1,7 procent).

Bekijk het document

Ingangsdatum

Einddatum
1 april 2008

31 maart 2019


 

Bindend voor Alle verzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers die op dit protocol hebben ingetekend.
Bijlages Deelnemerslijst

 

;

Cookies

{cookieText}