}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Regeling Administratiekosten (convenant)

Evaluatie convenant 'Regeling Administratiekosten'


Het Verbond heeft het convenant 'Regeling Administratiekosten' geëvalueerd, met als uitkomst dat de regeling voor een jaar ongewijzigd wordt verlengd en per 1 april 2019 een nieuwe versie beschikbaar zal zijn waar partijen op kunnen intekenen.
Deze circulaire is bedoeld om u nader over de uitkomsten van de evaluatie te informeren. 


Dit convenant heeft tot doel onzekerheid over de verhaalbaarheid van administratiekosten en geschillen hierover te voorkomen bij het verhalen van onverzekerde materiële schade aan motorrijtuigen op een aansprakelijke partij. Het convenant is gesloten tussen aansprakelijkheidsverzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers. Het convenant is alleen van toepassing bij schades aan voertuigen die onderdeel uitmaken van een wagenpark waarvan de intekenaar beheerder of eigenaar dan wel diens belangenbehartiger is.

Het convenant Regeling Administratiekosten wordt per 1 april 2018 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2017 € 78,68) is conform de bepaling in artikel 10 van het convenant gewijzigd. Per 1 april 2018 bedraagt de lumpsumvergoeding € 80,02 (een stijging van 1,7 procent).

Bekijk het document

Ingangsdatum

Einddatum
1 april 2008

31 maart 2019


 

Bindend voor Alle verzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers die op dit protocol hebben ingetekend.
Bijlages Inschrijven
Deelnemerslijst

 

 

 

 

;

Cookies

{cookieText}