Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Toetsing mededelingsplicht gezondheidsgegevens (convenant)

Dit convenant heeft tot doel fraude met levensverzekeringen terug te dringen. De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens is op 1 mei 2005 ingesteld en heeft inmiddels als convenantspartijen: Verbond, KNMG en de CG-raad. De toetsingscommissie doet in het kader van dit convenant onderzoek naar (vermoedens van) fraude met gezondheidsgegevens. Indien een verzekeraar bij een vermoeden van fraude een zaak aan de commissie voorlegt, is de uitspraak van de commissie bindend. 

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2010
Bindend voor leden van het Verbond van Verzekeraars die keuren ten behoeve van levens- en inkomensverzekeringen.
Bijlages  geen

 

;

Cookies

{cookieText}