}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeringskaarten (regeling)

In deze regeling is vastgelegd dat verzekeraars verplicht zijn op hun websites Verzekeringskaarten te publiceren. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. De Regeling schrijft voor welke randvoorwaarden er gelden voor plaatsing op de website van verzekeraars.

Bekijk het document

Ingangsdatum juni 2016
Bindend voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars
Bijlages  - Overzicht verzekeringskaarten per 1 juli 2017
;

Cookies

{cookieText}