}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

WMO (overeenkomst)

Per 1 januari 2015 kent de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een regresrecht voor gemeenten wat betreft verstrekkingen aan slachtoffers waarvoor een aansprakelijke persoon bestaat. De VNG heeft op basis van de bevoegdheid om namens haar leden een overeenkomst te sluiten met verzekeraars over een door verzekeraars te betalen afkoopsom van dit regresrecht. Het Verbond en VNG sloten in 2015 voor het eerst een convenant WMO met VNG waarin het regresrecht van de gemeenten af is gekocht via een jaarlijkse afkoopsom. Dit met als doel het verhaalsproces tussen verzekeraars en gemeenten te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Het Verbond en de VNG hebben op basis van een evaluatie besloten de overeenkomst uit 2017 voor de periode van één jaar ongewijzigd te verlengen. De aangebrachte wijzigingen zijn dan ook marginaal.

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2018  
Bindend voor Schadeverzekeraars die lid zijn van het Verbond en hebben ingetekend op de overeenkomst.
Bijlages Lijst van intekenaars
FAQs

 

;

Cookies

{cookieText}